Integrationsutvecklare java med expertis inom API Gateway/Management till Pensionsmyndigheten

November 17, 2023
Roll Utvecklare Java
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2024-01-01
Slutdatum 2024-12-31
Omfattning 100%
Ort Stockholm
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-11-21 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Ellinor Jakobsson (ellinor.jakobsson@keyman.se | 072-529 43 56)
Referensnummer #10488
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Integrationsutvecklare java med expertis inom API Gateway/Management till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Vårt Integration Competence Center (ICC) team är på en spännande resa och vi behöver förstärka teamet med ytterligare en javautvecklare med kunskap inom API management, Spring boot och microservices. 

Under många år framöver kommer myndigheten att satsa stora resurser på att utveckla nya pensionssystem med en mikrotjänstbaserad arkitektur. Detta ger ett förändrat behov av systemintegrationer och ställer nya krav på våra integrationslösningar. Sedan slutet av 2019 arbetar vi därför dels med att utveckla systemintegrationer för de nya systemen samt dels att införa nya integrationslösningar som på sikt även skall ersätta våra gamla. De nya integrationerna byggs som mikrotjänster i myndighetens containerplattform och teamet inför bl.a. Artemis MQ och Gravitee API Manager för att stödja den nya arkitekturen.

Teamet ansvarar för utveckling, förvaltning och drift av integrationslösningar med tillhörande system i en Java- och Linuxbaserad miljö. Systemintegrationerna är dels mellan våra interna system (ex: webb, kundregister, handläggningssystem, pensionsförmånssystem), samt dels mot externa system hos andra myndigheter eller tjänstepensionsbolag.

I teamet kommer du att arbeta med konfiguration, förvaltning och drift av våra integrationslösningar och integrationer. Har du förmåga och erfarenhet får du gärna även jobba med integrationsutveckling.

Skallkrav

Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)
Minst 5 års praktisk erfarenhet av integrationsutveckling
Minst 3 års praktisk erfarenhet API Gateway / API Manager, varav minst 1 år med Gravitee API Manager
Minst 3 års erfarenhet av javautveckling
Minst 2 års praktisk erfarenhet av versionshanteringssystem (gärna GIT)
Goda kunskaper i tal och skrift i såväl svenska som engelska

Börkrav

Minst 1 års praktisk erfarenhet av agilt arbetssätt
Praktisk erfarenhet av komplexa systemintegrationslösningar
Praktisk erfarenhet av automatiserad testning
Praktisk erfarenhet av DevOps och CI/CD
Praktisk erfarenhet av att arbeta med Puppet i produktionsmiljö
Praktisk erfarenhet av Maven, Jenkins Pipeline och/eller Groovy
Praktisk erfarenhet av Elastic Stack (Elastic, Logstash, Kibana)
Praktisk erfarenhet av Prometheus och/eller Grafana
Praktisk erfarenhet av Rancher, Docker, Openshift, och/eller Kubernetes

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på SVENSKA i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Driven
Ansvarstagande
God analytisk och problemlösande förmåga
Kommunikativ och samarbetsinriktad

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 dec 2026. Om Kunden önskar förlänga Uppdraget ska Leverantören meddelas detta skriftligen senast en månad i förväg.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. D, 2022-01-25” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller