Interim gruppchef till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund

November 15, 2023
Roll Gruppchef
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2024-01-01
Slutdatum 2024-03-31
Omfattning 100%
Ort Stockholm
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-11-17 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Ellinor Jakobsson (ellinor.jakobsson@keyman.se | 072-529 43 56)
Referensnummer #10458
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Interim gruppchef till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Uppdraget innebär att som tf gruppchef leda arbetet inom gruppen Infrastruktur på enheten Drift & Infrastruktur. Gruppen ansvarar för myndighetens infrastrukturtjänster, som en del i vår plattformsleverans på Pensionsmyndigheten. Infrastrukturgruppen ansvarar för myndighetens kärnplattformar – virtualiseringsmiljö, nätverk, containermiljö, Linux- och Windows server.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• Ansvara för årligt budgetarbete, samt månatlig uppföljning och kvartalsvis prognostisering
 • Genomföra årliga medarbetarsamtal med måluppsättning, samt uppföljning av målen
 • Genomföra årliga lönesamtal
 • Hjälpa team och agila tåg att följa upp det dagliga arbetet tillsammans
 • Aktivt delta i arbetet med den fortsatta agila transformationen på enheten och avdelningen

Grupperingen består idag av ca 19 medarbetare plus ett antal konsulter. 
 
 I ditt uppdrag ingår såväl operativa som strategiska uppgifter, som att leda och utveckla verksamheten enligt gällande planer och i linje med medarbetarnas kompetens och engagemang. Du kommer att ingå i ledningsgruppen drift- och infrastrukturenheten och bidra i det strategiska arbetet för enheten Drift och Infrastruktur. 

Skallkrav

Erfarenhet av att som chef leda det dagliga arbetet för en teknikgrupp om minst 20 medarbetare. Med att leda som chef avser vi fullt ansvar för lönesättning och lönesamtal, rekrytering, personalärenden samt budget och prognos. Kunskapen skall ha förvärvats i ett professionellt sammanhang i egenskap av anställd eller konsult i en organisation om minst 250 personer
Flerårig erfarenhet av arbete med infrastruktur och tekniska plattformar t ex server-OS (linux, windows), virtauliseringsplattform(VM-ware) och Docker eller Kubernetes
Flerårig erfarenhet av att verka i agila roller och pratisk erfarenhet av SAFe ramverket
Erfarenhet av att leda förändringsarbete inom privat eller offentlig verksamhet gällande IT
Behärska svenska i tal och skrift
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Erfarenhet att jobba i ledningsfunktion med fullt personalansvar
Erfarenhet av avtalsreglerad samverkan mellan myndigheter
Behärska engelska i tal och skrift

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på SVENSKA i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Situationsanpassat ledarskap- Den erbjudna konsulten bör ha ett ledarskap som bedöms vara situationsanpassat
Helhetssyn – Den erbjudna konsulten bör ha en god förmåga att se helheten i uppdraget och sitt bidrag till helheten
Förmåga att skapa förutsättningar – Den erbjudna konsulten bör ha förmågan att se problemområden och kunna komma med förslag på förändrings- och förbättringsåtgärder
Förmåga att kommunicera och samarbeta – Den erbjudna konsulten bör ha god förmåga att kommunicera med uppdragsgivaren och övriga anställda på myndigheten

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 december 2026.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. D, 2022-01-25” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller