Konsult till förstudie inför upphandling av nätverk till Haninge kommun

November 7, 2023
Roll Upphandling/Inköp
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2023-11-27
Slutdatum 2024-02-29
Omfattning 50%
Ort Haninge
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-11-15 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Annette Mårdberg (annette.mardberg@keyman.se | 0722195219)
Referensnummer #10400
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult till förstudie inför upphandling av nätverk till Haninge kommun

Uppdraget omfattar:
Haninge kommun köper i dag nätverk som tjänst. Dagens nätverksarkitektur består av WAN, LAN och Wifi och kommunen tillhandahåller nätverk till samtliga kommunens ca 170 verksamhetslokaler som finns utspridda geografiskt inom Haninge kommun.

 
Beskrivning av dagens lösning; 
 
LAN1 (LAN och WIFI) WIFI accesspunkter ca 2600st, Switchar ca 500st, 
 
LAN2 central egenägd lösning bestående av 2 CPE:er (redundant lösning), 4 nätbryggor, kapacitet 40GB. Inklusive serviceavtal för central egenägd utrustning, administration av central egenägd utrustning och administration central programvara.
 
WAN ca 170st antal fiberförbindelser mellan verksamheter/fastigheter och centrala funktioner.  
 
Avtalet för tjänsten Nätverk kan inte längre förlängas varför kommunen avser att upphandla en konsult för att få stöd i strategiska vägval inför kommande upphandling.

Konsulten ska vara oberoende mot eventuella leverantörer som kan komma att svara på anbudsförfrågan då det kan komma att ses som en otillbörlig konkurrensfördel. 

 
UPPDRAGET
Haninge kommun har för avsikt att genomföra en förstudie inför kommande upphandling. Förstudien ska kartlägga och analysera behov, marknad och risker. 
 
Konsulten ska leda arbetet med förstudien, inom ramen för uppdraget ingår att föra dialog med leverantörer på marknaden, göra en omvärldsanalys samt att leda workshops.
 
Förstudien ska omfatta en analys av marknaden avseende tillhandahållande av nätverk för kommunens verksamheter (LAN och WAN) och ska titta på kommande trender, utveckling och förändringar inom området. Det kan göras genom tidig dialog med potentiella leverantörer och andra marknadsaktörer för att få en bättre bild av vilka lösningar som finns på marknaden eller som kan utvecklas. ”Dialog är en utmärkt metod för att myndigheten ska få bättre kännedom om det som ska upphandlas, om dem som levererar varan/tjänsten och om förutsättningarna på den aktuella marknaden”. (upphandlingsmyndigheten)
 
Förstudien ska också genomlysa det befintliga avtalet, i syfte att identifiera vad som fungerar bra men även eventuella brister och utmaningar kring vad som kan göras bättre.  Analysen ska ta hänsyn till kommunens framtida behov och hur en eventuell upphandling bör utformas.
 
MÅL/LEVERABLER
•     Omvärldsanalys av marknaden
•     Workshop med IT enheten och (kanske rep från verksamhet) för att utifrån omvärldsanalysen specificera och besluta kring strategiska vägval ( exempel på strategiska vägval, äga hw eller inte, byta ut allt            eller ta över as is, on prem eller moln (SASE))
•     Utifrån vad som framkommer i analysen ska konsulten sammanställa rekommendationer och strategiska vägval som hjälper Haninge kommun att sätta rätt mål och strategi inför kommande upphandling.

Skallkrav

Erfarenhet av strategiskt/taktiskt arbete med nätverk. Ska styrkas med kort uppdragsbeskrivning och kontaktperson för referensuppdrag.
Erfarenhet av arbete med omvärldsanalyser. Ska styrkas med kort uppdragsbeskrivning och kontaktperson för referensuppdrag.
Erfarenhet av tydlig framställning av beslutsunderlag/rekommendationer. Ska styrkas med kort uppdragsbeskrivning och kontaktperson för referensuppdrag.
Erfarenhet av upphandlingar enligt LOU. Ska styrkas med kort uppdragsbeskrivning och kontaktperson för referensuppdrag.
Konsulten ska kunna tala och skriva svenska språket flytande.

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

God analytisk och pedagogisk förmåga.
God samarbetsförmåga och lyssnar in omgivningen.
Lätt för att uttrycka sig i tal och skrift.
Kommunikativ, kan anpassa budskap till mottagare och syfte i tal, text och bild.
Lösningsorienterad genom flexibilitet och anpassningsförmåga.
Resultatorienterad, kan föreslå och genomföra det som är nödvändigt för att klara uppdraget och tidplanen.

Övrig information

Det finns en option, dock längst till och med 2024-12-31.

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller