Nätverksspecialist med djup och bred kunskap inom CheckPoint, Juniper och F5 till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund

October 11, 2023
Roll Nätverksspecialist
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2024-01-01
Slutdatum 2024-06-30
Omfattning 100%
Ort Stockholm
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-10-16 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Ellinor Jakobsson (ellinor.jakobsson@keyman.se | 072-529 43 56)
Referensnummer #10201
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Nätverksspecialist med djup och bred kunskap inom CheckPoint, Juniper och F5 till Pensionsmyndigheten .

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndighetens nätverksteam är inne i ett intensivt arbete med att livscykelhantera myndighetens nät-infrastruktur samtidigt som vi nyutvecklar och anpassar vår våra tjänster för framtiden. För att hinna med behöver vi ta in en konsult som både kan avlasta och hjälpa teamet med aktiviteter inom hela gruppens leveransområde.

Primärt är det djup kompetens inom Checkpoint, Juniper, F5 som krävs, men det är fördelaktigt om konsulten är bred med lång erfarenhet för att snabbt kunna sätta sig in i och klara av att snabbt ta över och hantera nätgruppens dagliga arbete.

Arbete sker i kombination av på plats tillsammans med Pensionsmyndigheten i Stockholm/Hornstull och/eller som fjärrarbete via dator tillgängliggjord av Pensionsmyndigheten.

Skallkrav

Konsulten ska uppvisa referenser på genomförda installations och uppgraderingsuppdrag med nämnda produkter
Checkpoint som Datacenter Edge Firewall, Identitetskontroll och IPS
Juniper SRX som Datacenter L3 Gateway Firewall
Design inom infrastrukturområdet, primärt datacenter edge
Nätverk och nätverksinfrastrukturarkitektur
Dokumentation av nätverksinfrastruktur
Vana att arbeta i stora och komplexa organisationer

Börkrav

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på SVENSKA i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Strukturerad
Analytisk
Drivande
Prestigelös
Entusiasmerande
I denna roll är det även viktigt att kunna driva och genomföra uppdraget tillsammans med personal på Pensionsmyndigheten

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 december 2025.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. D, 2022-01-25” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller