Norge, Oslo – Teamleder for et tverrfaglig team

November 1, 2023
Roll Team Leader
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2023-12-01
Slutdatum 2024-05-16
Omfattning 100%
Ort Oslo
Land Norway
Sista svarsdatum 2023-11-08 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Lars Solberg (lars.solberg@keyman.se | +46733542167)
Referensnummer #10374
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi har behov for en Teamleader .

Teamet som utvikler produktet NRK.no trenger nå en vikar for en av de to teamlederne. Teamet arbeider i stor grad autonomt og smidig, og ledes av en én strategisk leder, én strategisk rådgiver og to teamledere. 
Det tverrfaglige teamet består av én tester, to driftere, to på brukerstøtte, fem designere og 15 utviklere. Seks av utviklerne er lokalisert i Bodø. Teamet er til enhver tid organisert i ulike aktiviteter som går over noen måneder, og Teamlederne deler ansvaret for disse aktivitetene mellom seg.‏‏‎‎‪‏‎‪‏‎‎‎‎‏‪ 

 
Vi trenger nå én teamleder for et tverrfaglig team med ansvar for et sett av aktiviteter i dette teamet.
 
Ansvar og oppgaver 
Mål, ambisjon og tiltak
 • Bidra til det strategiske arbeidet med å sette mål og ambisjon, og omsette dette til handling sammen med teamet. 
 • Ansvaret for å sørge for at eventuelle prioriteringsutfordringer løses. 
 • Ansvar for å følge opp teamets OKRer
Flyt og fremdrift
 • Ansvar for at samarbeidet i teamet og med andre team fungerer godt, og at teamet har god flyt og framdrift. Herunder sørge for det teamet trenger av møtepunkter, avklaringer workshops eller annet.
 • Løpende evaluere måten det jobbes på, og iverksette eventuelle endringer i samarbeid med den andre teamlederen og teamet. 
Lede folk
 • Coache og veilede teammedlemmene
 • Sikre at teamets helsestatus blir jevnlig sjekket, og at trygghet og trivsel ivaretas
 • Sammen med strategisk leder og personalledere sikre at teamet er best mulig i stand til å løse oppgavene
Samarbeid med interessenter
 • Sammen med strategisk leder, sikre gode og tydelige prioriteringer og forventningsavklaringer i samarbeid med interessentene 
 • Fasilitere møter internt og med eksterne interessenter
Leveranseansvar
 • Bidra til en kultur der teamet sikrer at det som leveres gir verdi og at det løpende lærer av det som gjøres og endrer det som må til
 • Samarbeide tett med andre team, fagpersoner og ledere for å nå strategiske mål i fellesskap
 

Skallkrav

Må ha relevant erfaring med å ha ledet minst ett smidig, tverrfaglig produktutviklingsteam med utviklere og designere over minst 6 måneder.
Må ha minst 3 års erfaring som teamleder
Bør ha hatt flere lengre oppdrag med å lede smidige, tverrfaglige produktutviklingsteam.
Må kunne snakke og skrive norsk flytende, og beherske godt engelsk skriftlig og muntlig
Kandidaten må ha erfaring med Atlassian-systemer (Jira, Confluence og Slack)

Börkrav

Bør ha gode samarbeid- og kommunikasjonsevner, en genuin interesse for å jobbe med mennesker og få individer og samarbeid til å fungere godt.
Bør ha kompetanse og evnen til å kommunisere hva som gjør smidige produktutviklingsteam velfungerende og effektive, og erfaring med ulike metoder og teknikker som kan tas i bruk for å få dette til i praksis (videopresentasjon av konkrete erfaringer)
Bør ha kompetanse og erfaring med å kommunisere strategiske mål til team, og fasilitere arbeidet med å omforme dette til konkrete planer og prioritering av oppgaver. Gjerne ved bruk av OKR.
Bør ha erfaring med sourcing og offentlige anskaffelser
Kandidaten bør ha ledet team i store, komplekse organisasjoner, og ha evne til å navigere slike og bygge nettverk med interessenter

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Noggrann
Självgående
Kommunikativ
Analytisk

Övrig information

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller