Norge, team 9 roller (Erstattt TS – Fase 2 Team)

November 3, 2023
Roll Tech Lead
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2024-04-01
Slutdatum 2026-12-31
Omfattning 100%
Ort Haugesund
Land Norway
Sista svarsdatum 2023-11-17 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Lars Solberg (lars.solberg@keyman.se | +46733542167)
Referensnummer #10385
Övergripande uppdragsbeskrivning

Forespörselen gjelder et team på 9 personer, men det er aktuellt å sette sammen team med medlemmer fra flere selskap eller frilansere. 

Sjøfartsdirektoratets første hovedmål i strategiplanen for 2020-2024 er at Sjøfartsdirektoratet skal være en kundeorientert og effektiv administrasjon. Dette betyr at det skal være rask responstid, rette svar og gode digitale løsninger. Gjennom SDIR 2022 satsingen har Sjøfartsdirektoratet ambisjon om å skape en samhandlingsflate som gir SDIR, kunder og eksterne samarbeidsparter økt effektivitet og bedre samhandling. Dette oppnås gjennom å fremskaffe, sammenstille og presentere relevante data fra underliggende systemer. Bruk av ny teknologi, som understøtter ny systemarkitektur, danner grunnlaget for en komponent basert løsning. En felles integrert datakilde med rett kvalitet vil gjør SDIR i stand til automatisk samle inn og visualiserer styringsdata for beslutningsformål.​ 

Samtidig skal prosjektet skape en mer smidig prosess for tilsynsarbeidet, øke åpenhet mellom SDIR, kunden (reder) og godkjente kontrollforetakene​ 
 
§  Mer likhet i de individuelle saker basert på predefinert regelverk​ 
§  Mulighet for å følge inspeksjonsprosessen med sporbarhet gjennom inspeksjonsforløpet ​ 
§  Gi større muligheter for proaktiv oppfølging og kontroll i arbeid utført av godkjente foretak på vegne av SDIR​ 
§  Mulighet å kunne utstede sertifikater elektronisk
§  Redusere/fjerne potensielle risikoer
§  Omdømmetap​ 
§  Økonomiske kostnader​ 
§  Feil/manglende dokumentasjon​ 
§  Økt grunndatakvalitet samt datakvalitet om flåtegruppen​ 
§  Det skal etableres sporbarhet ved hjelp av digitalt hierarki (med krysskoblinger mot relevant dokumentasjon) ​ 
 
Sjøfratsdirektoratet ønsker nå å starte ET fase 2 og vi søker nå etter et nytt team. For mer informasjon om ET fase 1 finner dere i Vedlegg:  Informasjon om prosjekt Erstatt tilsynsystemet 1 og 2.pptx. 

Om rollen og arbeidsoppgaver

Team
Sjøfartsdirektoratet kan besette teamet ved bruk av internt ansatte, konsulenter fra andre team eller andre leverandører. Sjøfartsdirektoratet ser for seg følgende teamsammensetning som må tilbys:  
  
·     Sjøfartsdirektoratet  
o          Prosesseier og prosessleder
o          Produkteier  
o          Prosjektleder  
o          Teknisk arkitekt  
o          Teknisk IT drift  
  
·     Konsulent  
o          1 Tech Lead
o          4 Backend
o          1 Frontend
o          1 Full Stack
o          1 Test Lead
o          1 Analytics, maskinlæring og dataforvaltning (Semantikk)
 
Konsulentene må påregne å delta i utvikling på tvers av Sjøfartsdirektoratets portefølje ved anledning og behov, dersom direktoratet anser det som formålstjenlig. 

Nøkkelressurser kan tidligst starte 01.02.2024.  

Leverandøren bes derfor beskrive hvordan dette kan gjennomføres jf. avsnittet «Gjennomføring av oppdraget». Beskrivelsen skal inneholde dato for oppstart for nøkkelressurser (01.02.2024 – 31.03.2024).
 
Nøkkelressurser:
o   En (1) Tech Lead
o   En (2) Back End 
o   Analytics, maskinlæring og dataforvaltning
o   En (1) semantisk ressurs
 
Oppstarttidspunkt for hele teamet er 1. april 2024

Skallkrav

Börkrav

Övriga krav

Personliga egenskaper

Initiativrik, ryddig og nøyaktig
Selvstendig og selvgående
Strukturert og god evne til å dokumentere
God gjennomføringsevne og leveranseevne
Ta ansvar og eierskap til problemstillinger og følge opp til det er levert
Være analytisk og evner å se helhet
Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig
Positive holdninger og væremåte
Gode samarbeidsevner

Övrig information

Det antas en varighet frem til 31.12. 2026 med opsjon på to år med et år omgangen. Opsjon vil bli varslet 1 måned før oppstart.   

Vid önskan om kravspecifikation kontakta;
Marie Lundin 
Consultant Broker KeyMan
Mobil +46 76 108 10 79 

Kontraktsmessige forhold
Tjenesten reguleres av SSA-B. Se vedlegg 1 for avvik.

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller