Säkerhetsspecialist informationssäkerhet med erfarenhet av ISO 27001, 27002 till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund

November 9, 2023
Roll Informationssäkerhetsspecialist
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2023-12-01
Slutdatum 2024-04-30
Omfattning 80%
Ort Stockholm
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-11-14 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Ellinor Jakobsson (ellinor.jakobsson@keyman.se | 072-529 43 56)
Referensnummer #10412
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Säkerhetsspecialist inom informationssäkerhet till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Som säkerhetsspecialist med inriktning informationssäkerhet, tillhör du säkerhetsenheten som består av 8 medarbetare. Enheten ansvarar för kravställning på säkerhet och informationssäkerhet inom hela myndigheten. Du kommer att arbeta tillsammans med en medarbetare i enheten och IT-säkerhetsenhetens medarbetare.

Uppdraget innebär bland annat att: 

  • Vidareutveckla metod och modell för informationsklassning som går att applicera på ett agilt arbetssätt.
  • Implementera nya eller justerade arbetssätt inom myndighetens agila arbetssätt
  • Ta fram process och etablera kontroller och mätningar för uppföljning av informationssäkerhet.
  • Delta i riskanalyser för att identifiera säkerhetsrisker
  • Delta i inköp och genomföra säkerhetskravställning 
 Uppdraget kommer till största delen utföras från Pensionsmyndighetens kontor i Stockholm. Resor inom Sverige kan förekomma.

Skallkrav

Erfarenhet av minst 5 års arbete med informationssäkerhet i olika organisationer
Erfarenhet av att utforma och implementera processer/metoder för informationsklassning och riskanalys i stora organisationer
Erfarenhet av att utforma och implementera processer/metoder för att följa upp informationssäkerhet i stora organisationer
Erfarenhet av att analysera, revidera och implementera styrande dokument inom säkerhetsområdet.
Erfarenhet av att planera och hålla i workshops med informationsklassningar och riskanalyser
Erfarenhet av att följa upp organisationers informationssäkerhet
Erfarenhet av att arbetat med ledningssystem för informationssäkerhet, ISO 27001, 27002
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

God förståelse för Agilt arbetssätt i IT-utveckling och it-förvaltning, inklusive roller och ansvar.

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på SVENSKA i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Noggrann, strukturerad och ansvarstagande.
Förmåga att självständigt driva och genomföra eget arbete
Ha lätt för att samarbeta.
Kommunikativ och pedagogisk

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 december 2026.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. D, 2022-01-25” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller