Senior informationsarkitekt med EA-kompetens (Enterprise Architecture) till Pensionsmyndigheten

juni 28, 2024
Roll Informationsarkitekt
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2024-10-02
Slutdatum 2025-10-31
Omfattning 60%
Ort Stockholm
Land Sweden
Sista svarsdatum 2024-07-02 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Ellinor Jakobsson (ellinor.jakobsson@keyman.se | 072-529 43 56)
Referensnummer #11682
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Senior informationsarkitekt med EA-kompetens (Enterprise Architecture) till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten befinner sig i en större transformation där vi jobbar parallellt med att designa framtida kundmöten samt jobbar med att öka skalbarhet i vår utvecklingsförmåga.  

Vi driver ett antal strategiska uppdrag och behöver förstärka med expertkompetens inom informationsarkitektur, Enterprise Architecture och tvärfunktionella operativa modeller som möjliggör datadriven verksamhetsutveckling.

Omfattning: 60 -100% över tid.

Skallkrav

Senior informationsarkitekt med EA-kompetens
Dokumenterad erfarenhet att identifiera och visualisera strategiska drivkrafter

Dokumenterad erfarenhet av att utforma målarkitektur med fokus på förmågor, processer, information och IT-system
Erfarenhet av pensionsverksamheter och administrativ handläggning
Erfarenhet av att projektleda och leverera analyser och arkitekturer på ledningsnivå
Bred förmåga att hantera olika intressenter i större organisationer
Erfarenhet av statlig myndighet
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav


Dokumenterad erfarenhet och uppdrag inom EA-funktioner
Erfarenhet av strategisk datadriven affärsutveckling
Erfarenhet av strategisk lösningsarkitektur

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på SVENSKA i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Resultat och leveransorienterad
Kommunikativ med god pedagogisk förmåga

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 december 2027.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 LOU se bifogat dokument.

I bilaga ”Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. D, 2022-01-25” utgår punkten ”Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller

Logga in