Senior Informationssäkerhetsspecialist med fokus på upphandling till Kund i Stockholm

November 21, 2023
Roll Informationssäkerhetsspecialist
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2023-12-11
Slutdatum 2024-07-01
Omfattning 75%
Ort Stockholm
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-11-23 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Jonas Pettersson (cv@keyman.se | 076-231 26 69)
Referensnummer #10498
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Senior Informationssäkerhetsspecialist med fokus på upphandling till Kund i Stockholm med kompetensnivå 4.

Vi letar efter dig som är senior informationssäkerhetsspecialist med djup kunskap och erfarenhet från praktiskt och strategiskt arbete med stora upphandlingar för företag som har höga krav på informations- och IT-säkerhet. 

Du kommer organisatoriskt att tillhöra Koncernssäkerhet som ansvarar för informationssäkerhet, kris- och kontinuitetshantering och personuppgiftsincidenter. Du kommer att samarbeta med Inköp, Bolagsjuridik, IT-säkerhetsspecialister samt verksamhetsspecialister.

Arbetsuppgifter: 

  • Ansvara för utformningen av informationssäkerhets- och kontinuitetskrav vid upphandlingar och outsourcing.
  • Analysera leverantörers beskrivningar av sitt informationssäkerhetsarbete för att kunna bedöma om de kan leva upp till kravbilden och sammanställa detta i en säkerhetsanalys. 
  • Delta vid förhandlingar med leverantörer. 
  • Delta vid genomförande av risk- och sårbarhetsanalyser.
  • Stötta beslutsfattare vid riskavvägningar genom att förklara informationssäkerhetsfrågor och dess inverkan på verksamheten och säkerheten för företaget.
  • Bistå inköp och beställare med stöd och rådgivning genom hela kedjan från behovsanalys till att bistå med stöd vid avtalsuppföljning.
  • Delta i tredjelandsforum.
Vi söker dig som är:
Driven, självgående och bra på att förklara komplexa informationssäkerhetsfrågor på ett sätt som även de som inte är säkerhetsexperter förstår. Du är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad.  

Du är van att delta i stora/komplexa upphandlingar. Du är dessutom väl insatt i olika standarder och författningskrav såsom ISO 27000-serien, ISO 22301, Eiopas riktlinjer, Solvens II och DORA. Det är extra meriterade om du har erfarenhet från den finansiella sektorn eller verksamhet med motsvarande nivå av reglering. 

Rapportering och dokumentation av uppdrag sker löpande till Inköp och beställare. Regelbunden rapportering avseende status sker även till avdelningschef. Dokumentation ska ske enligt kraven i avtalsprocessen. 

Omfattningen: 75-100 % 

Skallkrav

Dokumenterad erfarenhet av stora upphandlingar med höga krav på informations- och IT-säkerhet
Erfarenhet av risk- och sårbarhetsanalyser
Erfarenhet av ISO 27000-serien och specifikt ISO 22301
Erfarenhet av Eiopas riktlinjer
Erfarenhet av Solvens II
Erfarenhet av DORA
Konsulten skall behärska svenska språket väl i både tal och skrift

Börkrav

Erfarenhet från den finansiella sektorn eller verksamhet med motsvarande nivå av reglering

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Driven
Självgående
Noggrann
Kommunikativ
Strukturerad
Lösningsorienterad

Övrig information

Option på förlängning.

Uppdraget kräver godkänt utdrag ur Polisens belastningsregister innan uppdragsstart.

Minst nivå 3 helst 4-5.

Nivå 3  
 Kunskap – hög kompetens inom aktuellt område/roll
Erfarenhet – arbetat 4-8 år inom aktuellt område/roll, är förebild för andra konsulter på lägre nivå.
Ledning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp
Självständighet – kan arbeta självständigt 

Nivå 4
Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuellt område/roll
 Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 års arbete inom aktuellt område/roll.
Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp
Självständighet – mycket stor  

Nivå 5
Kunskap – kompetens av högsta rang inom aktuellt område/roll, uppfattas som expert/guru på marknaden.
Erfarenhet – (som 4)
Ledning – har stor vana och erfarenhet av att verka i ledande befattning
Självständighet – mycket stor 

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller