Senior lösnings- och verksamhetsarkitekt till processdriven systemimplementation – offert skickad!

November 17, 2023
Roll Verksamhetsarkitekt
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2023-12-01
Slutdatum 2024-06-30
Omfattning 50%
Ort Stockholm
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-11-22 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Annette Mårdberg (annette.mardberg@keyman.se | 0722195219)
Referensnummer #10484
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Senior lösnings- och verksamhetsarkitekt till processdriven systemimplementation.

Uppdraget omfattar:
Kunden driver sedan några år ett digitaliseringsprogram där digitaliserat underhåll är en del av programmet. I det här projektet behöver vi nu en arkitekt som är med och driver verksamhetsarkitektur samt lösingsarkitektur på en högre nivå för ett nuläge, treårsplan och 5-årsplan.

Arkitekten kommer tillsammans med det övriga teamet arbeta med lösningsarkitektur kopplat till kravställning, datamodeller, infrastruktur och förvaltning. Rollen innebär att vara ledande arkitekt med fokus på att etablera och designa informationsförsörjning för inhämtning, lagring och modellering av data från många olika datakällor som används för konsumtion och analys inom hela företaget.

De viktigaste uppgifterna är att tillsammans med övriga projektdeltagare:
 

 •  I rollen som arkitekt ha dialog och konstruktiv styrning av arbetet tillsammans med linjeorganisationen, implementationspartnern och övriga leverantörer för att hitta det övergripande bästa tänkbara scenariot     för lösningen.
 •  Samla in, strukturerat dokumentera och vara med i prioriteringen av verksamhetens behov av beslutsstöd
 •  Ta fram målarkitektur och säkerställa implementering av denna tillsammans med övriga projektdeltagare
 •  Säkerställa att arbetet med datahantering blir standardiserat, effektivt och automatiserat där möjligt
 •  Säkerställa och granska lösningar för att säkerställa effektivitet och långsiktig utveckling/förvaltning
 •  Stötta och rådgiva såväl projektledare som utvecklare i arkitektuella frågor
 •  Bidra med idéer och vid behov, beslutsunderlag för arkitektur, verktyg och arbetssätt
 
Vem söker vi

Vi söker en arkitekt som kan komma in i projektet omgående för att skala upp till heltid. Arkitekten ska jobba i projektet tillsammans med kundens projektledare, delprojektledare och implementationspartner.
Det finns även ett arkitekturteam inom företaget där det sker löpande koordinering.

Vi söker dig som har:

 • Flera års erfarenhet som lösnings och verksamhetsarkitekt. 
 • Du har förmågan att beskriva en teknisk lösning på sådant sätt att även icke tekniskt kunniga förstår. 
 • Du kan strukturera upp angreppssätt för att lösa problem, definiera vägen framåt både från ett helhetsperspektiv och för specifika områden och får energi av att vara med i förändringsarbetet. 
 • Du arbetar bra med andra människor, är lyhörd och smidig i samarbetet, lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt sätt.
 
 Arbetet kommer till stor del utföras på plats hos kunden i Stockholm, men distansarbete är möjligt i viss omfattning.
 
Kvalifikationer, kompetenser
 •  Du har mångårig erfarenhet av att arbeta i arkitektrollen
 •  Erfarenhet av stora processdrivna system så som ERP eller CRM
 •  Förmåga att arbeta självständigt
 •  Van att planera din tid och ditt arbete
 •  Samla in och strukturera information
 •  Dokumentera krav, lösningar, processer och rutiner
 •  Erfarenhet av design och implementering av skalbara flexibla lösningar i moderna dataplattformar baserat på Microsoftteknologier i molnmiljö i större organisationer
 •  Arbetat med informationsförsörjning och masterdata i ett komplext IT-landskap.
 •  Det är meriterande om du har kompetens inom något eller flera av följande områden:
 •  Erfarenhet och förståelse av regelefterlevnad (compliance) och GDPR
 •  Svensktalande och med god vana och förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska
 
 Ansvar i projektet:
 
 •  Kunna förstå och beskriva företagets verksamhetsprocesser för att kunna stödja i analys och krav för IT lösningarna
 •  Visualisera och dokumentera nuvarande IT-arkitektur kring underhållssytem och kringliggande system.
 •  Identifiera och visualisera dataobjekt och informationsflöden i Keolis processer och systemlandskap.
 •  Utföra en nulägesanalys som ska ligga till grund för beslut om ägandeskap. Kartlägga vilket system som äger vilken data speciellt i det fall där information finns tillgänglig från flera källor.
 •  Arbeta fram och visualisera kommande IT-arkitektur med nytt system och kringliggande system. Samt arkitektur för övergångsperioden när vi rullar ut det nya systemet steg för steg.
 •  Förankra nya IT-arkitekturen med projektledning och avdelningen för IT och verksamhetsutveckling.
 •  Delaktig i migrering och datakvalitetfrågor
 •  Delaktig i arkitektur och integrationsfrågor med leverantör
 •  Kommer jobba tätt med experter inom olika delar av verksamheten, prestigelöst
Erfarenhetsnivå 4:
Har deltagit i stora projekt och genomfört uppdrag/projekt med hög kvalité. Tar huvudansvar för ledning av större grupp med förmåga att bilda och utveckla.
Skallkrav

.
Du har mångårig erfarenhet av att arbeta i arkitektrollen

.Erfarenhet av stora processdrivna system så som ERP eller CRM
Förmåga att arbeta självständigt
Van att planera din tid och ditt arbete
Samla in och strukturera information
Dokumentera krav, lösningar, processer och rutiner
Erfarenhet av design och implementering av skalbara flexibla lösningar i moderna dataplattformar baserat på Microsoftteknologier i molnmiljö i större organisationer
Arbetat med informationsförsörjning och masterdata i ett komplext IT-landskap.
Kunskap om arkitektur

Börkrav

Erfarenhet och förståelse av regelefterlevnad (compliance) och GDPR
Svensktalande och med god vana och förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska
Erfarenhet av att ha jobbat med kollektivtrafik

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Självgående
God samarbetsförmåga
Prestigelös
Lösningsorienterad

Övrig information

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller