Support och förvaltning dokumenthanteringslösning “Medicinska rutiner” till Region Sörmland

November 21, 2023
Roll Drift- och förvaltningsåtagande
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2024-01-01
Slutdatum 2024-12-31
Omfattning 5%
Ort Distans
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-11-24 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Pernilla Seger (pernilla.seger@keyman.se | 070-960 66 30)
Referensnummer #10500
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu ett team för Support och förvaltning dokumenthanteringslösning “Medicinska rutiner” till Region Sörmland. 
Konsulterna ska uppnå kompetensnivå 3 i efterfrågad roll, se bilaga “Kompetensnivåer för konsultuppdrag”.

Region Sörmland har en egenutvecklad dokumenthanteringslösning “Medicinska rutiner” i SharePoint Online. Vi behöver ett dedikerat support-/förvaltningsteam med Microsoft 365 experter som är uppdaterade på befintlig dokumenthanteringslösning.

 
Region Sörmland IT ansvarar för driften av regionens SharePoint Online-miljö. Detta avrop avser endast support och förvaltning av dokumenthanteringslösningen “Medicinska rutiner” som är byggd på plattformen.
 
Förvaltningsåtaganden
  • Dedikerade utvecklare som är tillgängliga för second line-support av dokumenthanteringslösningen “Medicinska rutiner” i SharePoint Online
  • Livscykelhantering av “Medicinska rutiner” utifrån ändringar i SharePoint Online-plattformen
  • Leverantören ska hålla Region Sörmland informerad om noterade avvikelser och rättelser som pågår samt meddela i god tid när nya uppdateringar/leveranser planeras samt finns för leverans
  • Utpekad förvaltningsledare/kontaktperson hos leverantören som följer upp arbetet produktivt under året med 4 förvaltningsmöten per år tillsammans med Region Sörmlands representanter. Detta i syfte att arbeta proaktivt och komma med förslag om förbättringar och justeringar samt stärka samarbetet
 
Region Sörmland äger källkoden och ändringar/rättningar genomförs enligt våra rutiner för källkodshantering. Förändringar genomförs enligt Region Sörmland ITs change- och release-process.
 
Vidareutveckling
  • Leverantören ska vid behov bedriva vidareutveckling av befintlig lösning. Detta sker då som ett separat uppdrag som definierats i samråd mellan leverantören och kunden och till en löpande kostnad.
 Servicenivåer
  • Påbörja arbetet inom 8 h kontorstider 8–17, helgfria dagar 
 
Kostnader/priser
  • Leverantören ska ange timpris som kommer att tillämpas för vidareutveckling av lösningen 
  • Leverantören ska ange fast månadspris som kommer att tillämpas för förvaltningsåtagandet
Skallkrav

Erfarenhet av SharePoint-utveckling
Generell kunskap om dokumenthantering
Erfarenhet av support- och förvaltningsuppdrag mot offentlig sektor. Referens ska anges
Erfarenhet av arbete mot någon region
Leverantören följer upp arbetet med 4 förvaltningsmöten per år tillsammans med regionens representanter

Börkrav

Vid större förändringsbehov finns möjlighet att äska resurser för vidareutveckling av lösningen
Erfarenhet av lösningar för Medicinska rutiner

Övriga krav

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Förvaltningsteamets medlemmar behärskar svenska i tal och skrift

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2026-12-31.

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Pernilla Seger, mobilnummer 070-960 66 30.

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller