Systemspecialist-team – VMware vRealize 8 till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund

November 16, 2023
Roll Systemspecialist
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2024-01-01
Slutdatum 2024-12-31
Omfattning 100%
Ort Stockholm
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-11-20 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Ellinor Jakobsson (ellinor.jakobsson@keyman.se | 072-529 43 56)
Referensnummer #10464
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu ett Systemspecialist-team – VMware vRealize 8 till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
I form av ett team  tillsammans med myndighetens egen personal planera och genomföra uppgradering av myndighetens provisioneringsplattform från vRA7 till vRA8.
Bygga upp motsvarande miljö och funktionalitet i testmiljö samt planera och sätta upp produktionsmiljö och planera genomförande av flytt av workloads till produktionsmiljön med de features som behövs enligt befintliga krav. Kontinuerlig överlämning av kunskap och dokumentation till teamet samt identifiera framtida förbättringar i plattformen.

Skallkrav

Ska ha goda kunskaper om VMware infrastrukturkomponenter
Ska ha god kunskap om VMware vRealize Automation 7 och VMware vRealize Orchestrator 7
Ska ha installerat VMware vRealize Automation 7 och VMware vRealize Orchestrator 7 i produktionsmiljö
Ska ha god kunskap om VMware vRealize Automation 8 och VMware vRealize Orchestrator 8
Ska ha god kunskap om migrering av produktionsmiljö från VMware vRealize Automation 7 och VMware vRealize Orchestrator 7 till VMware vRealize Automation 8 och VMware vRealize Orchestrator 8, inklusive befintliga workloads, blueprints och workflows.
Ska ha utfört migrering av produktionsmiljö från VMware vRealize Automation 7 och VMware vRealize Orchestrator 7 till VMware vRealize Automation 8 och VMware vRealize Orchestrator 8, inklusive befintliga workloads, blueprints och workflows
Ska ha god förståelse för skillnaderna mellan VMware vRealize Automation 7/VMware vRealize Orchestrator 7 och VMware vRealize Automation 8/VMware vRealize Orchestrator 8 och kunna översätta dessa till nya funktioner vid migrering
Ska ha goda kunskaper om ett eller flera av följande skriptspråk: Javascript, PowerShell, Python och Node.js
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Bör ha goda kunskaper om Jira, Confluence, Bitbucket

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på SVENSKA i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Driven
Tar egna initiativ
Självgående

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 december 2026.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. D, 2022-01-25” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller