Systemutvecklare till SCB i Örebro

November 8, 2023
Roll Systemutvecklare
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2024-01-01
Slutdatum 2026-01-31
Omfattning 100%
Ort Örebro
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-11-13 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Annette Mårdberg (annette.mardberg@keyman.se | 072-219 52 19)
Referensnummer #10403
Övergripande uppdragsbeskrivning

SCB söker förstärkning med en erfaren fullstackutvecklare till ett existerande utvecklarteam.

Beskrivning:
Till ett av SCBs existerande utvecklarteam söker de nu en erfaren fullstackutvecklare. Teamets ansvarsområde rör utveckling och förvaltning av system som behövs för insamlingen av data till statistikproduktionen på SCB, det vill säga system med central betydelse för produktionen av officiell statistik exempelvis inom arbetsmarknadsområdet samt konsumentprisindex.

Det handlar om IT-stöd för kontraktsstyrda datafilleveranser till SCB, IT-stöd för intervjuinsamling, webskrapning, api:er, skanning/verifiering av pappersblanketter mm. Därtill ansvarar teamet för utveckling av en plattform för metadata som ska möjliggöra en effektiv användning av data även i framtidens statistikproduktion. Arbetet sker i nära dialog med användare av systemen och omfattar förutom ren systemutveckling också viss kravinsamling samt test. Teamets arbete planeras i sprintar om 3 veckor och arbetsrutiner utgår från scrum.

Plats/Huvudarbetsplats för detta uppdrag: Kontoret i Örebro är huvudarbetsplats som regel ca 2-3 dagar per vecka, övriga dagar accepteras arbete på distans. OBS! Under de första veckorna på uppdraget kan fler dagar på plats krävas. 

Skallkrav

MS Visual Studio (god erfarenhet, minst 3 år).
Backend och frontend utveckling (god erfarenhet, minst 3 år).
C# (god erfarenhet, minst 3 år).
Net (god erfarenhet, minst 3 år).
Net Core (god erfarenhet, minst 3 år).
Blazor (god erfarenhet, minst 3 år).
Entity Framework (god erfarenhet, minst 3 år).
SQL (god erfarenhet, minst 3 år).
HTML, CSS (god erfarenhet, minst 3 år).

Börkrav

Blazorise (god erfarenhet, minst 1 år).
React (god erfarenhet, minst 1 år).
Angular (god erfarenhet, minst 1 år).
Agila Metoder (god erfarenhet, minst 1 år).
Java (god erfarenhet, minst 1 år).
ChatGPT (god erfarenhet, minst 1 år).
Specflow tester (god erfarenhet, minst 1 år).
SQL Stored Procedure (god erfarenhet, minst 1 år).
Api/rest Api (god erfarenhet, minst 1 år).

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Noggrann
Självgående
Flexibel
God social förmåga
Självständig
Resultatinriktad

Övrig information

Uppdraget påbörjas 2024-01-01 och avslutas 2026-01-31. Om utestående frågor då kvarstår kan tidsplanen komma att förlängas. SCB ska även ha möjlighet att göra tillägg till uppdraget om något som inte kunnat förutses i gjord avropsförfrågan sker och som påverkar uppdraget. Eventuella förlängningar sker i dialog mellan köpare och beställare och meddelas konsulten senast en (1) månad före aktiv avtalstid löper ut 

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller