Teknisk specialist för stöd vid IT-upphandling telefoni till Sundbybergs stad – intervjuer pågår!

November 7, 2023
Roll Teknisk projektledare
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2023-12-01
Slutdatum 2024-11-30
Omfattning 50%
Ort Sundbyberg
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-11-14 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Annette Mårdberg (annette.mardberg@keyman.se | 0722195219)
Referensnummer #10396
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Teknisk specialist för stöd vid IT-upphandling telefoni till Sundbybergs stad.

Uppdraget omfattar:
Syftet: 
Sundbybergs stad söker branschspecialist för att i egenskap av kravställare driva upphandlingar inom telefoni, samt inom IT-infrastruktur som till exempel lagringslösningar. 

Syftet med konsultstödet är att medverka vid förstudier inför kommande upphandling avseende telefoni samt inom annan IT-infrastruktur. 

Arbetsuppgifterna består av att: 
– Genomföra inventering av befintlig IT/telefoni infrastruktur

– Dokumentera/sammanställa ”findings” i syfte att använda vid upphandlingar och komma med förslag på ny/förbättrad plattform för att möta framtida krav
– Agera kravställare i egenskap av teknisk specialist vid upphandlingar av telefoni lösning och till exempel lagringslösningar
– Eventuellt ansvara för att fördela arbetsuppgifter till deltagare som till exempel Systemtekniker, Telefonisamordnare och Nätsamordnare.
Förväntat resultat: 
Förväntat resultat är uppnått när kravställningen av aktuella upphandlingar är genomförda samt all dokumentation anses vara klar. 

Projektorganisation: 
IT-Driftchef

Avdelningschef
Infrastrukturansvarig
IT samordnare/Teamleader
Telefonisamordnare
Upphandlare

Mer information om omfattningen: 
Mer tid kommer behöva avsättas i början av uppdraget, varpå det kommer bli en stegvis nedgående kurva. Den totala omfattningen över tid beräknas sammanlagt till 50%.  

Arbetsplats: 
Dedikerad arbetsplats erbjuds inte då Sundbybergs stad tillämpar aktivitetsbaserat arbetssätt. 

Skallkrav

2 referenter ska anges som konsulten samarbetat med en längre tid (tidigare chef eller längre kundrelation). Referenten kan komma att få lämna en person bedömning av konsulten.
Konsulten ska ha för uppdraget relevant akademisk examen.
Konsulten ska ha minst 3 (tre) års praktisk erfarenhet från en liknande roll.
Konsulten ska tala, läsa och skriva obehindrat på svenska.
Konsulten ska ha goda kunskaper i engelska.

Börkrav

Det är önskvärt att konsulten har tidigare erfarenhet från arbete inom kommun eller region.

Övriga krav

Konsulten ska följa beställarens interna riktlinjer och upphandlingsprocess samt följa beslutsordningen för upphandlingsärenden.
Konsulten ska rapportera nedlagda timmar på respektive upphandling/projekt samt vad som gjorts under varje arbetspass.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.

Personliga egenskaper

Övrig information

Avtalstid:
Ordinarie avtalstid är 12 månader. 
Option på förlängning 6 + 6 + 6 månader. 

Under uppdraget råder två (2) månaders ömsesidig uppsägningstid och en eventuell uppsägning ska meddelas skriftligt.

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller