Testare till Verksamt.se till Tillväxtverket

November 17, 2023
Roll Testare
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2024-01-01
Slutdatum 2024-06-30
Omfattning 100%
Ort Stockholm / Östersund
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-11-21 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Jonas Pettersson (jonas.pettersson@keyman.se | 076-231 26 69)
Referensnummer #10477
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Testare till Verksamt till Tillväxtverket med placering i Stockholm / Östersund.

Nu söker vi en testresurs till utvecklingen av Verksamt.se.

Tillväxtverket arbetar i nära samarbete med team på Bolagsverket och andra myndigheter med kontinuerliga leveranser i den nya versionen av verksamt.se. Teamet behöver förstärkas med en operativ testresurs, som manuellt kan bistå i att testa av den funktionalitet som ska releasas.
Arbetet utgår ifrån Jira med fördjupade designskisser i Figma.
 
Uppdraget omfattar
• Skriva testspecifikationer och relevanta testfall, samt utföra testfall vilket kan innehålla:
• Utveckla och underhålla automatiska tester, med fokus på API tester i mikrotjänster
• Exekvera olika typer av manuella och automatiska tester
• Statisk kodanalys
• Utforskande testning och proaktivt felsökande
• Utföra tester på enskilda user stories, mikrotjänsttester, systemtester, ac-ceptanstester och regressionstester
• Ge information på relevant testdata, men även skapa sådant själv
• Samarbeta med andra testresurser, i andra system
• Sammanställa testresultat och rapportera till testledare
• Arbeta nära utvecklare och andra testare, på ett prestigelöst sätt

Kunden ställer stora krav på att konsulten själv ska ha utfört och haft motsvarande ansvar i liknande projekt med testautomatisering, samt till stor del lyckats med dessa uppdrag 

Arbetet kan delvis bedrivas bedrivas på distans men minst 40% av tiden ska förläggas till kontoret.
UPPSKATTAD TIDSÅTGÅNG FÖR UPPDRAGET: 100%
Skallkrav

God erfarenhet av Headless CMS Drupal
God kunskap om testmetodik för egenutvecklade applikationer
Kunskaper och praktisk erfarenhet inom testautomatisering med kunskaper och praktisk erfarenhet av att bygga och/eller underhålla testramverk
Förståelse för och erfarenhet av krav- och testanalys
Goda kunskaper i svenska. Det är viktigt då all dokumentation sker på svenska
God erfarenhet av att skriva testkod eller produktionskod i Java script och/eller i Java
God erfarenhet av att granska och felsöka Java script kod och tolka/förstå loggar
Erfarenhet från testning av micro services och dess integrationer med andra system
Flerårig erfarenhet av Agilt arbete i Scrum/Kanban och Jira

Börkrav

Erfarenhet av Cypress testramverk
Erfarenhet av GIT och GitLab
Erfarenhet av GraphQL API tester
Erfarenhet av Verksamt.se och dess system och miljöer

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Självgående
Kommunikation
Analytisk
God social förmåga
Lösningsorienterad
Driven
Flexibel

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2025-06-30.

Utvärderingskriterier:
Selekteringen av kandidater sker enligt principen det ekonomiskt mest fördelaktiga utifrån det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller