TPM for Device as Service to NCC (10371)

November 8, 2023
Roll Teknisk projektledare
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2023-12-04
Slutdatum 2024-05-31
Omfattning 100%
Ort Stockholm
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-11-13 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Marie Lundin (marie.lundin@keyman.se | +46 76 108 10 79)
Referensnummer #10407
Övergripande uppdragsbeskrivning

We are now looking for a TPM for Device as Service with competence level 3 to NCC (see appendix NCC Competence levels).

Project Aim: Transformation from purchase of equipment to leasing , change to new supplier or new setup with existing supplier

Tasks and responsibilities:

Lead project work for transformation to new supplier for NCCs devices according to transformation project.
Define project objectives, scope, and deliverables.
Create a detailed project plan, including tasks, timelines, and dependencies.
Allocate resources (human, financial, and material) effectively.
Plan and execute Business change mangement plan
Build and lead a project team.
Assign roles and responsibilities to team members.
Foster a positive team environment and encourage collaboration.
Provide ongoing guidance, coaching, and performance feedback.

Provide status updates, progress reports, and address concerns.
Facilitate effective communication among team members.

Monitor resource utilization and allocate resources efficiently.
Address any budget overruns or resource constraints.

Maintain accurate project documentation, including plans, reports, and records.
Generate status reports for stakeholders at regular intervals.

Skallkrav

Senior PM, experience of similar transition projects in the Nordic region
Knowledge of project governance model (preferably PPS)
Relevant technical understanding as well as sourcing and vendor management.
Experience in Busienss change mangement (ADKAR)
Understanding of solution architecture
Relevant procurement processes (Merited skills)
ITSM process knowledge (Merited skills)

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV på engelska i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa, samt hänvisa till uppdrag i CV:t

Personliga egenskaper

Team player and good at inspiring teams

Övrig information

All offers + CV’s must be written in English.

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller