Projektledare onboarding till Sollentuna kommun – offert skickad till kund!

November 13, 2023
Roll Projektledare
Kompetensområde HR/kompetensförsörjning
Startdatum 2024-01-02
Slutdatum 2024-03-31
Omfattning 40%
Ort Sollentuna kommun
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-11-24 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Annette Mårdberg (annette.mardberg@keyman.se | 0722195219)
Referensnummer #10435
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Projektledare onboarding till Sollentuna kommun.

Uppdraget är ett kommunövergripande utvecklingsprojekt inom onboarding. Onboarding avser den tid som löper från att ett anställningsavtal skrivs till dess att medarbetaren varit anställd i 6 månader. Konsulten förväntas genomföra en förstudie och genomlysa befintlig onboardingprocess. Nästa steg blir att utifrån förstudien komma med förslag på förbättrad process och göra en plan för implementering. 
Målet med projektet är att skapa en onboardingprocess som både är attraktiv för nya medarbetare och som effektiviserar chefers arbete från den dagen ett anställningsavtal skrivs till dess att medarbetaren varit anställd i 6 månader. Onboardingprocessen ska bidra till kortare ledtid för chefer och medarbetare att bli fullt produktiva. I så stor utsträckning som möjligt ska denna process vara automatiserad och digital.  

Projektledaren rapporterar till en styrgrupp. Det finns delprojektledare i organisationen inom HR och digitalisering som kommer att göra verksamhetsnära uppgifter i processen. 

Skallkrav

Mycket goda kunskaper om onboardingprocesser.
Erfarenhet av att leda utvecklingsprojekt inom onboarding.
En uppskattning i antal timmar efterfrågas. Ange beräknat antal timmar för uppdraget med kort motivering.

Börkrav

God erfarenhet av projektledning inom större organisationer.
Erfarenhet av offentlig sektor är meriterande.

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Driven.
Strukturerad.
Problemlösningsförmåga .
Samarbetsförmåga.

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 30/6-2024.

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller