Konsult för verksamhets- och organisationsutveckling till Nynäshamns kommun

May 15, 2023
Roll Verksamhetsutvecklare
Kompetensområde Verksamhets- och strategiutveckling
Startdatum 2023-06-01
Slutdatum 2023-12-31
Omfattning 50%
Ort Nynäshamn
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-05-22 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
Referensnummer #9449
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Konsult för verksamhets- och organisationsutveckling   med kompetensnivå expert till Nynäshamns kommun.

Uppdraget omfattar:
Kommunsektorn står inför stora utmaningar framöver. Lågkonjunkturen förstärker den demografiska utmaningen som kommunsektorn står inför. Detta ställer sammantaget krav på prioriteringar, effektiviseringar och verksamhetsutveckling i landets kommuner, däribland Nynäshamn. Nynäshamns kommun behöver intensifiera sitt utvecklings- och effektiviseringsarbete för att kunna möta denna utveckling på kort och lång sikt. Nynäshamns kommun söker därför en senior konsult inom verksamhets- och organisationsutveckling med fokus på HR som kan stödja kommunen i det strategiska och operativa utvecklings- och omställningsarbetet.
 
Uppdraget består i att: 
– bistå kommunens förvaltningar i att utveckla verksamhet, organisation, arbetssätt och bemanning för att kunna möta ökade välfärdsbehov och tuffare ekonomiska förutsättningar.
 

Uppdraget ska påbörjas i juni och avrapporteras senast 31 december 2023. Omfattningen uppskattas till 50 procent av en heltid. 

Skallkrav

Konsulten ska ha:
– akademisk utbildning inom för uppdraget relevant område.
Konsulten ska ha:
– flerårig erfarenhet av ledande befattningar inom HR-området.
Konsulten ska ha:
– flerårig erfarenhet av strategiskt och operativt arbete med HR-frågor såsom rekrytering, kompetensutveckling, arbetsmiljö och arbetsrätt.
Konsulten ska ha:
– god förmåga att samarbeta med beställaren.

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Självgående
Teamplayer
Kommunikativ
God social förmåga
Resultatinriktad
Lösningsorienterad

Övrig information

Uppdraget ska påbörjas i juni och avrapporteras senast 31 december 2023. Omfattningen uppskattas till 50 procent av en heltid. 

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

 

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller