Konsult gällande framtagning av ny näringslivspolicy till Lidingö Stad

May 24, 2023
Roll Verksamhetsutvecklare
Kompetensområde Verksamhets- och strategiutveckling
Startdatum 2023-06-12
Slutdatum 2023-12-15
Omfattning 25%
Ort Lidingö
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-05-31 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Annette Mårdberg (annette.mardberg@keyman.se | 072-219 52 19)
Referensnummer #9497
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult gällande framtagning av ny näringslivspolicy till Lidingö Stad.

Vi behöver hjälp med att fram en ny näringslivspolicy. Nuvarande policy togs fram 2017.

 
Syftet med policyn är att bidra till ett gott företagsklimat där företagen och kommunen arbetar mot gemensamt uppställda mål. Policyn bör även innefatta stadens strategi i näringslivsfrågor
 
Den uppdragsansvarige konsulten ansvarar för att uppdraget i alla dess delar blir genomfört fackmannamässigt och ska också vara den person som presenterar resultatet för staden.

Uppdragets delar (kan tillkomma justeringar eller ytterligare aktiviteter efter dialog med konsult):

·       Ta del av bakgrundsmaterial. Analysera och presentera resultatet.
·       Bjuda in och utföra dialoger/workshops (ev 2–3 st) som ger förslag på fokusområden. Sammanställa, analysera och presentera ett resultat.

Målgrupp: Politik, näringsliv (representanter från respektive företagarförening) och tjänstemän 

·       Kvantitativ undersökning – webbenkät till företagare på Lidingö för synpunkter på ”Framtagna fokusområden” samt en öppen fråga, till exempel ”Vad är viktigt för dig?”. 
·       Eventuellt även bjuda in Lidingöbor till en workshop – för att få in deras tankar kring näringslivet – ”Kom och träffa oss”. 
·       Sammanställa, analysera och presentera resultatet. Utifrån sammanställt material leverera en ny näringslivspolicy. Underlaget ska också innehålla förslag till övergripande mål (mätbara mål).

Förväntat resultat:
Slutresultatet av denna arbetsprocess är dels en rapport som dokumenterar arbetsprocessen, ge slutsatser och rekommendationer samt en ny näringslivspolicy för Lidingö.

Konsultens placeringsort under uppdraget:
Valfritt, dock måste vissa intervjuer/workshops genomföras på Lidingö. Restid, reskostnad och traktamente ingår i offererade timpriset.

Bakgrundsmaterial:
Politiskt program för Lidingökoalitionen mandatperioden 2023–2026.

Styrdokument
Övergripande vision och mål
Kvalitetskommun (rapport)
Nuvarande näringslivspolicy

Stadens miljöprogram 2021–2030
 
Lidingös utvecklingsplaner
Aktualitetsförklaring Översiktsplan Lidingö stad
Lidingö Näringsliv 15-minuters staden (framtagen av Lidingö Näringsliv, opolitisk paraplyorganisation både för privata företag och föreningar på ön).

Mätningar
Svenskt Näringslivs enkätundersökning och ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner
Servicemätningen NKI och NUI
Rapport från Företagarna – Företagsfakta om Lidingö

Samarbetsprojektet: Stockholm Business Alliance (SBA)
Lidingö är partnerkommun i samarbetsprojektet Stockholm Business Alliance (SBA).
 Genom att lyfta regionens samlade fördelar skapas bättre förutsättningar för att locka investerare och nya etableringar. Den gemensamma visionen är att långsiktigt behålla positionen som norra Europas ledande tillväxtregion. 
 

Skallkrav

Erfarenhet från liknande uppdrag och mycket god kännedom om näringslivsfrågor i stort.

Börkrav

Analytisk och pedagogisk förmåga.
Van vid att facilitera workshops.
En skicklig skribent med tidigare erfarenhet att sammanställa kvalitativa rapporter.

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

En skicklig skribent med tidigare erfarenhet att sammanställa kvalitativa rapporter.
Analytisk.
Van vid att facilitera workshops.

Övrig information

Omfattning på uppdraget beräknas till cirka 150 timmar.  

Uppdraget kan komma att utökas med fördjupade undersökningar/analyser.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

 

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller