Verksamhetsutvecklare för utredningen av Täby kommuns biblioteksstruktur

September 15, 2023
Roll Verksamhetsutvecklare
Kompetensområde Verksamhets- och strategiutveckling
Startdatum 2024-01-01
Slutdatum 2024-03-31
Omfattning 100%
Ort Täby kommun
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-09-18 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Elin Engman (elin.engman@keyman.se | 0730799755)
Referensnummer #9946
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Verksamhetsutvecklare till Täby kommun.

I enlighet med den politiska inriktningen för Täby kommun under mandatperioden 2023-2025 och överenskommelsen mellan Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ska biblioteksstrukturen ses över med fokus på kvalitet, nyttjande och tillgänglighet.

Utredarens uppdrag är att fram alternativa förslag på hur folkbiblioteken ska utvecklas och vara placerade samt kostnadsberäkna förslagen. Utredningen ska ge vägledning inför framtida beslut.

Utredningen bör förslagsvis omfatta en bakgrundsbeskrivning, dvs en genomgång av tidigare utredningar, politiska beslut och bibliotekens utveckling i Täby samt en sammanställning av statistik för en längre period förslagsvis 2012-2022 (kostnader, lån fysiska och e-medier, besök, personal, aktiviteter/program).

Utredningen bör även omfatta en nulägesbeskrivning med beskrivning av styrdokument (Bibliotekslagen, Biblioteksplan i Täby kommun, skollagen/skolbiblioteken, kvalitetsrapporter), bibliotekens placering, kostnader, öppethållande, medier och verksamhet, personal (utbildning, titlar, bemanning per bibliotek), befolkningsprognos i Täby, stadsutveckling, omvärldsbevakning (biblioteksverksamheten i andra kommuner, jämförbara) samt politiska utgångspunkter. 

Utredningen ska slutligen ge förslag på ett eller flera framtida alternativ för folkbiblioteksverksamheten i Täby. Förslagen bör förslagsvis omfatta en beskrivning av bibliotekens antal, placering, öppethållande och en uppskattning av ekonomiska effekter.

Skallkrav

Erfarenhet av liknande uppdrag
Erfarenhet av politiskt styrd organisation

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Kommunikativ
Analytisk
Självgående

Övrig information

Option på förlängning t.o.m. 2024-12-31.

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller