Skip to main content
Category

Bygg och anläggning

Senior projektledare för norska marknaden med inriktning byggnation

Vi söker nu en Senior Projektledare med kompetensnivå 4 till vår kund.

Kunden söker en senior projektledare i Norge som kan hantera ett projekt på CEO nivå. 
Dvs projektledaren behöver ha erfarenhet av att producera goda översiktliga planer för underliggande projekt och samtidigt hålla ihop totala bilden av:
1. Omfattning
2. kostnad( budget) 
3. resurser (delprojekt)

Projektet är ett byggprojekt med flertalet delprojekt som skall hållas samman. Vi är på en ”tight” tidsplan och behöver avancera så snabbt vi kan med förstudie och planering av genomförande (byggnation). 
Delprojektledare inom bygg är kontrakterade och är färdiga till att sätta igång men det behöver en större samordning samt sammanhållande kraft för hela projektet (programmet). Därav behovet till en senior projektledare. 

Kunden, en större restaurangkedja, har varit aktiv under en längre tid i södra Norge men har nu för ambition att expandera till Norra delen av Norge. Specifika byggplatser behöver säkras och förberedas för nybyggnation samt etablering av nya restauranger. 
 
Utmaning
Utmaningen ligger i att driva på byggnation och nödvändiga tillstånd och samarbeten med kommuner och lokala entreprenörer. Kunden har kontakter och nätverk till befintliga leverantörer i Syd Norge och ämnar använda sig av dem. Men det kommer att finnas utmaningar med logistik etc.
 
 
Läs Mer