KeyMan ledande på kundnöjdhet i Sverige

KeyMan i topp på att skapa kundnöjdhet för tredje året i rad

I Radars årliga leverantörskvalitetsundersökning hamnade KeyMan för tredje året i rad i topp på att skapa kundnöjdhet bland konsultleverantörer inom IT.

 

KeyMan är ledande på att skapa operativa, taktiska och strategiska värden hos sina kunder under 2022 enligt Radars stora leverantörskvalitetsgranskning. Mätperioden för årets rapport har utökats och skett Q1 2022 för att ge en tydlig bild av rådande läge mellan leverantörer och kunder under det utmanande och speciella pandemiåret och över 800 svenska verksamheter har varit med och svarat i vad som är Sveriges största kvantitativa undersökning hos IT-beslutsfattare runt levererad kundnöjdhet och kundvärde.

 

– Resultatet i Radar Leverantörskvalitet 2022 visar tydligt på vikten av tydlighet i kompetens och leverans vilket reflekteras i kundernas värdering av partnerskap och värde i sin relation med leverantör. Leverantörer som uppvisar hög kompetens och tydlighet i sitt erbjudande har premierats när kunderna tvingats ha fokus på kostnader och lönsamhet”, säger Hans Werner, vd Radar.

 

Analysen visar en fortsättning på den trend som var tydlig redan förra året där gapet mellan de 5 procent med lägst kundnöjdhet och de 5 procent med högst kundnöjdhet fortsatt att öka. Riskerna med att välja fel leverantör fortsätter således att öka på den svenska marknaden. De företagen som ligger i kategorin ”ledande” är de som av kunderna skiljer sig avsevärt från genomsnittet vad gäller att skapa kundvärde och hög kundnöjdhet.

 

-Vi är mycket stolta och glada över resultatet i den här undersökningen. Det är ett kvitto på att vi som team och våra arbetsprocesser inte bara fungerar utan i många fall även överträffar våra kunders förväntningar säger Mats Mårtensson, VD på KeyMan.

 

Pandemin var en hård period i relationen mellan köpare och leverantörer, där nästan 50 % av köparna tyckte att deras leverantörer hade en reaktiv syn. Efter pandemin kan vi se en minskning av den andelen till 40 %. I år är köparnas syn att leverantörerna har en bättre förståelse för verksamheten och ett mer proaktivt förhållningssätt. Kunderna är generellt sett mer nöjda med sina leverantörer än tidigare förutom i segmentet infrastruktur och drift där trenden går åt andra hållet.

 

Rapporten Leverantörskvalitet ingår i Radars löpande rapportutgivning. Den presenterar utveckling och analys avseende kundnöjdhet inom fyra definierade segment av IT-tjänstemarknaden, utifrån åtta frågeområden. För en IT-köpande verksamhet ger rapporten en vägledning om vilka områden och frågeställningar som bör prioriteras i en sourcingprocess för att minimera risk och säkerställa förväntad effekt. För IT-leverantörer ger rapporten en inblick i hur kunderna bedömer leverantörernas generella förmåga i olika delar av leveransen, inom vilka områden en leverantör har störst möjlighet att utmärka sig positivt och var risker finns att halka efter.

 

Över 800 verksamheters svar ligger till grund för analysen.

För mer information om undersökningen och 2022 års toppnoteringar

Logga in