KeyMan är konsultmäklare inom IT/Tech, Management, Engineering och inköp

VÅRA TJÄNSTER

Vi matchar rätt kompetens med rätt uppdrag

Våra tjänster omfattar konsultförmedling (hyr konsult) och interimschefer. Vi kan också hjälpa dig att hantera hela eller delar av konsultinköpsprocessen med vårt MSP-koncept.

 

Vi erbjuder konsulter inom följande kompetensområden:

IT/Tech

Management

Engineering

Procurement

Konsultförmedling (hyr konsult)

Vi är en oberoende konsultmäklare inom IT, Tech, Management, Engineering och Finance som matchar rätt konsult med rätt uppdrag vid tillfälliga eller löpande behov.

Vår MSP-lösning

Genom vårt MSP-koncept tar vi ett helhetsansvar för hela eller utvalda delar av er konsultinköpsprocess. Detta innebär att ni kan fokusera på det ni är bäst på och låta oss sköta er konsultbemanning.

Interimschefer

Ibland behöver man ta in en chef temporärt. Det kan till exempel handla om att en chef plötsligt slutar, blir sjukskriven eller föräldraledig. Lita på att vi löser ert temporära behov på bästa sätt! Vi har lång erfarenhet av att förse våra kunder med kompetenta ledare inom IT och Finance.

 

Våra kunder har anlitat oss när de haft behov av gruppchefer, ekonomichefer, utvecklingschefer, chefsarkitekter, driftschefer, PMO-chefer, IT-chefer, CIO:er m.m.

Hur vi skapar en effektiv konsulthantering

KeyMan’s arbetsprocess

1

UPPDRAGSBESKRIVNING

Vi går noga igenom uppdragsbeskrivningen, vilka krav som ställs både vad gäller kompetensnivå och personlighet.

2

FÖRFRÅGAN GÅR TILL VÅRT NÄTVERK

Vi låter vårt nätverk ta del av förfrågan, nätverket består av ca. 9.000 konsultbolag och 100.000 konsulter. Vi har kompetensen ni söker!

3

KVALITETSSÄKRING

Här kommer vår expertis in, vi kallar alla kandidater med lämplig bakgrund till intervju och referenser kontrolleras.

4

BESLUTSUNDERLAG

Vi presenterar de kandidater som vi väljer att gå vidare med tillsammans med CV, pris, tillgänglighet och en summering av varför vi har valt just de konsulterna.

5

VAL AV KONSULT

Vi träffar er tillsammans med utvalda konsulter för en intervju.

6

UPPFÖLJNING

När konsulten har tillsatts följer vi givetvis upp hur allting går redan efter 1-2 dagar och därefter en gång per månad.

Skicka ett meddelande

Logga in