Konsultförmedling
(Hyr konsult)

Vi är en oberoende konsultmäklare inom IT & Management som matchar rätt konsult med rätt uppdrag vid tillfälliga eller löpande behov.
Hur vi skapar en effektivare konsulthantering
1

Uppdragsbeskrivning

Vi går noga igenom uppdragsbeskrivningen, vilka krav som ställs både vad gäller kompetensnivå och personlighet.
2

Förfrågan går till vårt nätverk

Vi låter vårt nätverk ta del av förfrågan, nätverket består av ca. 9.000 konsultbolag och 70.000 konsulter. Vi har kompetensen ni söker!
3

Kvalitetssäkring

Här kommer vår expertis in, vi kallar alla kandidater med lämplig bakgrund till intervju och referenser kontrolleras.
4

Beslutsunderlag

Vi presenterar de kandidater som vi väljer att gå vidare med tillsammans med CV, pris, tillgänglighet och en summering av varför vi har valt just de konsulterna.
5

Val av konsult

Vi träffar er tillsammans med utvalda konsulter för en intervju.
6

Uppföljning

När konsulten har tillsatts följer vi givetvis upp hur allting går redan efter 1-2 dagar och därefter en gång per månad.

Vår MSP -lösning

För kunder med löpande behov

Genom vårt MSP-koncept tar vi ett helhetsansvar för hela eller utvalda delar av er konsultinköpsprocess. Detta innebär att ni kan fokusera på det ni är bäst på och låta oss sköta er konsultbemanning.

En part och kontaktyta som sköter hela konsultbemanningen, avtal, tidsrapporter, fakturor etc.
Löpande hantering av förfrågningsunderlag, leverantörskontakter, offerter, intervjuer, referenstagning och avtalsadministration.
Rapporter och statistik med bland annat inköpsvolymer, roller, arvoden, utvärderingar, summerade projektkostnader m.m.
Sänkta konsultkostnader med i snitt 10-30%

CIO-Panelen

Testa dina utmaningar mot de bästa!

CIO-Panelen vänder sig till den som:

Behöver ett konkret beslutsunderlag från oberoende part
Står inför större förändringar eller utmaningar
Vill utveckla och förbättra verksamheten
Är ny i rollen som CIO/IT-chef
Vill ha en second opinion från några som varit med om liknande situationer

Exempel på panelens expertområden:
strategi, sourcing, transformering, sammanslagningar, stora avtalsförhandlingar, digitalisering, ledarskap / personalfrågor, molnlösningar, GDPR, ledningsgrupper / styrelsefrågor m.m.

Via KeyMan har du nu möjlighet att under en halvdag få tillgång till en helt egen panel av Sveriges mest erfarna CIO:er. Utifrån dina behov sätter vi ihop en grupp av CIO:er och specialister som har kompetens och erfarenhet inom det aktuella området. Du bestämmer själv hur många punkter du vill att workshopen ska behandla. Du kommer få ta del av hur de löst och lyckats med utmaningarna och vilka fällor man ska undvika. Efter workshopen får du ett bra beslutsunderlag som tar dig vidare i beslutsprocessen.

Analysmöte Workshop Slutrapport

Interimschefer inom IT

Snabb och säker leverans av kvalificerade ledare inom IT

Ibland behöver man ta in en IT-chef temporärt. Det kan till exempel handla om att en chef plötsligt slutar, blir sjukskriven eller föräldraledig. Lita på att vi löser ert temporära behov på bästa sätt!

Vi har lång erfarenhet av att förse våra kunder med kompetenta ledare inom IT. Eftersom IT är det vi brinner för så har vi valt att endast arbeta med interimschefer inom det området.

Våra kunder har anlitat oss när de haft behov av gruppchefer, utvecklingschefer, chefsarkitekter, driftschefer, PMO-chefer, IT-chefer, CIO:er m.m.

Kontakt

KeyMan AB
Kungsgatan 44
111 35 Stockholm
 08-35 30 10
  info@keyman.se
  ekonomi@keyman.se

Skicka ett meddelande