Skip to main content

Våra tjänster

Konsultförmedling
(Hyr konsult)

Vi är en oberoende konsultmäklare inom IT, Tech, Management, Engineering och Finance som matchar rätt konsult med rätt uppdrag vid tillfälliga eller löpande behov.

Vår MSP -lösning

Genom vårt MSP-koncept tar vi ett helhetsansvar för hela eller utvalda delar av er konsultinköpsprocess. Detta innebär att ni kan fokusera på det ni är bäst på och låta oss sköta er konsultbemanning.

CIO-Panelen

Via KeyMan har du nu möjlighet att under en halvdag få tillgång till en helt egen panel av Sveriges mest erfarna CIO:er. Utifrån dina behov sätter vi ihop en grupp av CIO:er och specialister som har kompetens och erfarenhet inom det aktuella området. Du bestämmer själv hur många punkter du vill att workshopen ska behandla. Du kommer få ta del av hur de löst och lyckats med utmaningarna och vilka fällor man ska undvika. Efter workshopen får du ett bra beslutsunderlag som tar dig vidare i beslutsprocessen.

Interimschefer

Ibland behöver man ta in en chef temporärt. Det kan till exempel handla om att en chef plötsligt slutar, blir sjukskriven eller föräldraledig. Lita på att vi löser ert temporära behov på bästa sätt! Vi har lång erfarenhet av att förse våra kunder med kompetenta ledare inom IT och Finance. Våra kunder har anlitat oss när de haft behov av gruppchefer, ekonomichefer, utvecklingschefer, chefsarkitekter, driftschefer, PMO-chefer, IT-chefer, CIO:er m.m.

Hur vi skapar en effektiv konsulthantering

Arbetsprocess

6. Uppföljning

När konsulten har tillsatts följer vi givetvis upp hur allting går redan efter 1-2 dagar och därefter en gång per månad.

1. Uppdragsbeskrivning

Vi går noga igenom uppdragsbeskrivningen, vilka krav som ställs både vad gäller kompetensnivå och personlighet.

2. Förfrågan går till vårt nätverk

Vi låter vårt nätverk ta del av förfrågan, nätverket består av ca. 9.000 konsultbolag och 70.000 konsulter. Vi har kompetensen ni söker!

5. Val av konsult

Vi träffar er tillsammans med utvalda konsulter för en intervju.

4. Beslutsunderlag

Vi presenterar de kandidater som vi väljer att gå vidare med tillsammans med CV, pris, tillgänglighet och en summering av varför vi har valt just de konsulterna.

3. Kvalitetssäkring

Här kommer vår expertis in, vi kallar alla kandidater med lämplig bakgrund till intervju och referenser kontrolleras.

Kontakt

KeyMan AB
Söder Mälarstrand Kajplats 16
118 25 Stockholm

Postadress
Box 38062
100 64 Stockholm
 08-35 30 10
  info@keyman.se
  ekonomi@keyman.se