KeyMan ledande på kundnöjdhet i Sverige

I Radars årliga leverantörskvalitetsundersökning hamnade KeyMan för andra året i rad i topp på att skapa kundnöjdhet bland konsultleverantörer inom IT.

KeyMan är ledande på att skapa operativa, taktiska och strategiska värden hos sina kunder under 2020 enligt Radars stora leverantörskvalitetsgranskning. I slutet av varje år genomför Radar en större undersökning runt kundupplevda värden och kvalitet. I år deltog över 1.000 svenska verksamheter i att bedöma sina leverantörer i vad som är Sveriges största kvantitativa undersökning hos IT-beslutsfattare runt levererad kundnöjdhet och kundvärde.

- Resultatet i Radar Leverantörskvalitet 2020/21 visar att när kundintimitet, partnerskap och värde är i fokus så sker det stora förändringar i relationen mellan kund och leverantör. Följsamhet, förståelse och närhet till kund har premierats när kunderna tvingats ha fokus på kostnader och lönsamhet, säger Hans Werner, vd Radar.

Analysen visar en fortsättning på den trend som var tydlig redan förra året där gapet mellan de 5 procent med lägst kundnöjdhet och de 5 procent med högst kundnöjdhet fortsatt att öka. Riskerna med att välja fel leverantör fortsätter således att öka på den svenska marknaden. De företagen som ligger i kategorin ”ledande” är de som av kunderna skiljer sig avsevärt från genomsnittet vad gäller att skapa kundvärde och hög kundnöjdhet.

-Vi är mycket stolta och glada över resultatet i den här undersökningen. Det är ett kvitto på att vi som team och våra arbetsprocesser inte bara fungerar utan i många fall även överträffar våra kunders förväntningar säger Mats Mårtensson, VD på KeyMan.

Fokus på kostnader under 2020 har inneburit stora ansträngningar i relationen mellan kunder och leverantörer. Den ökade ansträngningen i relationen mellan kunder och leverantörer inom IT har lett till en sjunkande kundnöjdhet 2020/21 jämfört med 2019. Relativt sett så har lokala och regionala leverantörer lyckats skapa sig bättre förutsättningar än vad internationella leverantörer gjort. Lokal supply chain har utmanats men har skapat en större nöjdhet hos sina kunder än vad global supply chain har klarat av att göra under mätperioden.

Rapporten Leverantörskvalitet ingår i Radars löpande rapportutgivning. Den presenterar utveckling och analys avseende kundnöjdhet inom fyra definierade segment av IT-tjänstemarknaden, utifrån åtta frågeområden.
För en IT-köpande verksamhet ger rapporten en vägledning om vilka områden och frågeställningar som bör prioriteras i en sourcingprocess för att minimera risk och säkerställa förväntad effekt. För IT-leverantörer ger rapporten en inblick i hur kunderna bedömer leverantörernas generella förmåga i olika delar av leveransen, inom vilka områden en leverantör har störst möjlighet att utmärka sig positivt och var risker finns att halka efter.

Över 1.000 verksamheters svar ligger till grund för analysen.

För mer information om våra tjänster
https://keyman.se/kund

För mer information om undersökningen och 2020 års toppnoteringar
https://radareco.se/r/2021/radar-leverantorskvalitet-2020-21/

Kontakt

KeyMan AB
Kungsgatan 44
111 35 Stockholm
 08-35 30 10
  info@keyman.se
  ekonomi@keyman.se

Skicka ett meddelande