Förstudie införande av nya hållbarhetsdirektivet (CSRD) – till SKR, Sveriges Kommuner och Regioner

februari 16, 2024
Roll Utredare
Kompetensområde Analys och metod
Startdatum 2024-02-26
Slutdatum 2024-04-30
Omfattning 100%
Ort Stockholm
Land Sweden
Sista svarsdatum 2024-02-23 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Ellinor Jakobsson (ellinor.jakobsson@keyman.se | 072-529 43 56)
Referensnummer #10989
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult som ska göra en förstudie införande av nya hållbarhetsdirektivet (CSRD)   till Sveriges Kommuner och Regioner – SKR.

Uppdraget omfattar:

Inför hantering av nytt hållbarhetsdirektiv vill SKR ha råd och stöd i en form av en förstudie kring hur man ska omfamna införandet på SKR.

 
SKR är en ideell förening och en del av en koncern och vi behöver råd om vilka delar och vilka delar av koncernen  som direktivet omfattar, samt hur de olika delarna i koncernen ska förhålla sig till varandra?Frågan om vilka delar av koncernen som omfattas hanteras av SKR:s redovisningsbyrå men vi behöver även hjälp i bedömningen av: 

– Hur vi kan tänka kring framtiden? Strategiskt plan för att få en hållbar och effektiv rapportering över tid med hänsyn tagen till att befintliga minimikrav kan komma att justeras. 
– En tydlig processbeskrivning som beskriver hur vi ska ta oss an de nya kraven, ex dubbel väsentlighetsanalys, införskaffande av systemstöd? 
– En kostnadsuppskattningar på införandets och den fortsatta processens olika delar.

 
Resultatet ska bestå i ett kvalitetssäkrat underlag som beskriver hur vi ska ta oss an detta enligt ovanstående punkter. Målgruppen för underlaget är SKR:s interna ekonomi- och styrningsfunktion samt SKR:s styrelse.  Avsikten med underlaget är att styrelsen SKR:s styrelse ska få förståelse för och känna sig trygga med dels den kostnadsökning som blir för organisationen, dels hur vi vill ta oss an detta på ett ansvarsfullt sätt gentemot våra medlemmar.

Erbjuden konsult ska kunna samarbeta med företrädare för SKR samt SKR:s anlitade revisionsbyrå. 

Pris lämnas per timme men med en uppskattning om totalpris. Inför utvärdering av konsulten kommer SKR erbjuda dialog för att förtydliga uppdraget om så önskas. SKR accepterar att anbud lämnas som team som gemensamt besitter nödvändig kompetens. Ansvarig konsult ska dock vara av nivå 4 eller högre. 

Skallkrav

Dokumenterad erfarenhet av liknande uppdrag.
Mycket god kunskap om hållbarhetsdirektivet CSRD, dess innehåll och dess påverkan på berörda organisationer.
Dokumenterad erfarenhet av att ta fram och presentera beslutsunderlag för styrelser i offentlig verksamhet.
Ange estimering av omfattning för uppdraget

Börkrav

Övriga krav

Beskriv kort i kommentarsfälten vid skall- och börkraven hur konsulten uppfyller dessa.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.

Personliga egenskaper

Mycket god kommunikativ förmåga att i tal och skrift utrycka sig enkelt, kärnfullt och koncist.

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 30 juni 2024.

Omfattning upp till 100 % men bestäms i samråd med konsulten och SKR,

Företrädare för SKR besitter själva endast grundläggande kunskap om det nya hållbarhetsdirektivet varför en förtroendeingivande person med förmåga att själv förstå, utforma och driva uppdraget till bästa resultat är av största vikt. 

SKR kan komma att tillämpa intervjuer innan beslut fattas om val av konsult. 

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller

Logga in