Java-utvecklare med kompetens inom mikrotjänster till Pensionsmyndigheten

juni 4, 2024
Roll Systemutvecklare
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2024-08-12
Slutdatum 2025-08-12
Omfattning 100%
Ort Stockholm
Land Sweden
Sista svarsdatum 2024-06-07 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Ellinor Jakobsson (ellinor.jakobsson@keyman.se | 072-529 43 56)
Referensnummer #11545
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu två Java-utvecklare med kompetens inom mikrotjänster till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
På Pensionsmyndigheten har vi påbörjat Sveriges just nu roligaste och viktigaste mjukvaruutvecklingsprogram. Vi bygger helt nya affärssystem,
från grunden, i egen regi, i Java-microtjänster, på Linux/Rancher med hjälp av de senaste open source-ramverken. Allt för att säkra pensionerna för alla 10 miljoner kunder, idag och i framtiden. Hos oss skulle du få jobba med javautveckling i komplexa och transaktionsintensiva miljöer.

Röda Linjen är ett av våra utvecklingståg som har fokus att leverera dom bästa IT-systemen för att säkerställa att vi betalar ut rätt pension i rätt tid. Tåget består idag av 7 team och vi söker just nu Javautvecklare till bl.a. team Skalman.

Vi i team Skalman är ett självorganiserat hybridteam som jobbar enligt det agila ramverket SAFe. Vi arbetar i framkant med tekniska utmaningar som berör utveckling av nästa generations pensionssystem, baserat på mikrotjänster. Vi arbetar i framkant med tekniska utmaningar som berör utveckling av nästa generations pensionssystem, baserat på mikrotjänster, samt underlättar kvalitetssäkring av tjänster och system. Utöver det är vår vision att driva innovation och ta ansvar för arkitekturen genom att vara ledande inom vårt område.” 

Skallkrav

Ska ha erfarenhet av agilt arbetssätt och arbetat enligt SAFe
Ska ha minst 10 års erfarenhet av systemutveckling Java
Ska ha minst 3 års erfarenhet av ramverket Spring Boot (mikrotjänster)
Ska ha minst 3 års erfarenhet av containerlösningar baserade på Docker
Ska ha flerårig erfarenhet av Kubernetes/Rancher
Ska ha minst 3 års erfarenhet av säkerhetslösningar baserade på OAuth2
Ska ha mycket god kunskap om byggverktyget maven
Ska ha mycket god kunskap om PKI (Public key infrastructures) och certifikathantering
Ska ha goda kunskaper om arbete med relationsdatabaser (MySQL och PostgreSQL)

Börkrav

Arbetat med REST/Json API:er och Soap API:er

Arbetat med Helm för Kubernetes

Arbetat med metrics och Prometheus/Grafana
Arbetat med pipelines för Jenkins

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på SVENSKA i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Vara positiv
Vara utåtriktad

Initiativtagande

Föredra att jobba i team
Ha lätt för att samarbeta med andra
Ha lätt för, och trivas med, att presentera och demonstrera för större grupper
Gillar att dela med sig av sin kompentens

Behärskar både svenska och engelska (dokumentation sker både på svenska och engelska)

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 december 2026.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 LOU se bifogat dokument.

I bilaga ”Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. D, 2022-01-25” utgår punkten ”Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller

Logga in