Lead Architect for a Service Now migration project

mars 22, 2024
Roll IT-arkitekt
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2024-05-01
Slutdatum 2025-06-30
Omfattning 100%
Ort Stockholm
Land Sweden
Sista svarsdatum 2024-03-26 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Ellinor Jakobsson (ellinor.jakobsson@keyman.se | 072-529 43 56)
Referensnummer #11147
Övergripande uppdragsbeskrivning

We are now looking for a Lead Architect for a Service Now migration project, to our customer.

Description:
We are looking for a Service Now architect to help plan the architectural and design aspects of a Service Now migration project. This includes understanding the needs based on current data and process implementations and converting this into best practice out of the box Service Now designs.

Skill set:
– Expert level for BMC integration and work flow development to help untangle current solutions and plan for long term ServiceNow migrations, maybe previous BMC experience but current ServiceNow experience.
– A deep knowledge of the Service Now platform and the ITSM, CSM and ITOM modules is required to succeed.
– Previous experience from migration projects to Service Now and experience from other competing ITSM/CSM/ITOM tools is an advantage.

Skallkrav

Expert level for BMC integration and work flow development
A deep knowledge of the Service Now platform and the ITSM, CSM and ITOM modules is required to succeed
Previous experience from migration projects to Service Now – experience from other competing ITSM/CSM/ITOM tools is an advantage

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Solutions- and results oriented
Good communication skills
Self-motivated

Övrig information

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller

Logga in