Norge, Lysaker -Senior Application Engineers for customer in Energy sector -delvis remote

November 1, 2023
Roll Infrastrukturarkitekt
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2023-11-14
Slutdatum 2024-11-14
Omfattning 100%
Ort Lysaker – onboarding onsite sen blir det mye remote
Land Norway
Sista svarsdatum 2023-11-01 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Lars Solberg (lars.solberg@keyman.se | +46733542167)
Referensnummer #10369
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi har behov for 3 x Senior Application Engineers for customer in Energy sector

Your responsibilities will include: 
 • Operate, maintain, and improve Business Applications on multiple platforms including Azure Kubernetes Services (AKS) and High-Performance Compute (HPC).
 • Optimize application performance, scalability, and security on a wide range of different platforms and technologies.
 • Develop and maintain infrastructure-as-code (IaC) templates for automated provisioning and configuration of Azure resources, including dockers and Kubernetes, in accordance with best practices and Statkraft security policies.
 • Take initiative to analyze, review and identify potential improvements and modernization points in existing environments.
 • Collaborate with cross-functional teams to develop security strategies and implement necessary measures to protect against threats.
 • Stay updated with Cloud technologies, features, and industry trends, and propose improvements to infrastructure operations
To be successful in this role, we believe you have: 
 • Five or more years of experience related to Application operations and engineering as well as significant understanding of operating models and operational excellence.
 • Significant and broad over-all IT Infrastructure competency.
 • Experience with Azure Kubernetes Service (AKS), including container orchestration, deployment, and management.
 • Scripting and automation skills using Bicep, JSON, Azure DevOps, PowerShell
 • Bachelor’s or master’s degree within relevant fields, or relevant work experience 
Certifications related to cloud technologies is an advantage

Skallkrav

Five or more years of experience related to Application operations and engineering as well as significant understanding of operating models and operational excellence.
Significant and broad over-all IT Infrastructure competency.
Experience with Azure Kubernetes Service (AKS), including container orchestration, deployment, and management.
Scripting and automation skills using Bicep, JSON, Azure DevOps, PowerShell
Bachelor’s or master’s degree within relevant fields, or relevant work experience
Certifications related to cloud technologies is an advantage

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Noggrann
Självgående
Kommunikativ

Övrig information

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller