Projektledare/produktägare med mycket god kännedom om ITSM-verktyg till Pensionsmyndigheten

maj 13, 2024
Roll Produktägare
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2024-07-01
Slutdatum 2025-06-30
Omfattning 100%
Ort Stockholm
Land Sweden
Sista svarsdatum 2024-05-15 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Ellinor Jakobsson (ellinor.jakobsson@keyman.se | 072-529 43 56)
Referensnummer #11405
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Projektledare/produktägare med mycket god kännedom om ITSM-verktyg till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Du kommer som konsult arbeta som produktägare för IT-tjänsten Övervakning samt ITSM-expert.

Detta uppdrag är en fortsättning på ett uppdrag som har inneburit införande av ett nytt ITSM-verktyg, Jira Service Management, och etablera ITIL-processerna i detta verktyg. Uppdraget går nu över i att i rollen som produktägare för IT-övervakning leda implementering av IT-övervakning baserat på produkten Elastic och integrera övervakningen med ITSM-verktyget. En tillikaroll är att som intern ITSM-expert bistå ansvarig chef som ITSM-expert i frågor som rör utveckling av ITIL-processer och verktyg.

Det finns en existerande övervakningsplattform som ska kompletteras med en mer omfattande övervakning med hjälp av verktyget Elastic och den, samt andra existerande verktyg, ska integreras med ITSM-verktyget för att få en mer automatiserad larmhantering.

Arbetet utförs tillsammans med interna systemspecialister för Elastic, ITIL-processledare och Jira-experter. 

Vi arbetar enligt en agil metodik med stegvis definition och implementation i motsatts till en traditionell projektstyrningsmetodik. 

Skallkrav

Erfarenhet av att ha genomfört motsvarande typ av uppdrag på andra större företag/organisationer.
Vana att leda process- och verksamhetsutvecklingsprojekt.
Mycket god kännedom om ITIL-processer.
Mycket god kännedom om SAFe.
Mycket god kännedom om ITSM-verktyg, Jira Service Management.
Mycket god kännedom om teknisk IT-övervaknings, både metodik och verktyg, gärna kunskap om Elastic.
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Det är en stor fördel om konsulten har erfarenhet från att arbete i en organisation som har gått från en traditionell IT-utvecklings- och driftorganisation till en organisation där all IT-verksamhet sker i enlighet med agil metodik.

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på SVENSKA i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Arbetet är starkt beroende på att konsulten har förmåga att självständigt driva arbetet framåt med de underlag som konsulten har tillgång till.

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 30 juni 2027. 

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 LOU se bifogat dokument.

I bilaga ”Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. D, 2022-01-25” utgår punkten ”Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller

Logga in