Sitevision – fullstack-utvecklare till Pensionsmyndigheten

mars 27, 2024
Roll Utvecklare CMS
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2024-04-05
Slutdatum 2025-04-30
Omfattning 50%
Ort Stockholm
Land Sweden
Sista svarsdatum 2024-04-03 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Ellinor Jakobsson (ellinor.jakobsson@keyman.se | 072-529 43 56)
Referensnummer #11166
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Sitevision – fullstack-utvecklare till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndighetens intranät Orangeriet är ett välanvänt och verksamhetskritiskt stöd i det dagliga arbetet och myndighetens främsta kanal för interninformation.

 
Sedan tretton år vilar Orangeriet på plattformen Sitevision som stegvis har uppgraderats till aktuell version. Däremot har själva intranätinstallationen (on-prem) släpat efter och behöver därför moderniseras för att säkerställa en mer snabbfotad och säker utveckling, samt en bättre användarupplevelse för Pensionsmyndighetens cirka 1800 medarbetare.
 
För detta och andra moderniseringar av Orangeriet söker Pensionsmyndigheten en konsult för backend – och frontend-utveckling i Sitevision-plattformen.
 
Bland prioriterade förbättringsåtgärder finns:

  • Modernisera de viktigaste funktionerna (startsida, kalenderhändelser, verktygslänkar osv).
  • Integrera Sitevision med våra samarbetsverktyg, exempelvis Mattermost.
  • Göra de anpassningar som krävs för att Sitevision-plattformens sociala funktioner ska fungera på ett användarvänligt sätt, exempelvis profilsidor, grupper och aktivitetsflöden.
  • Anpassa och förbättra sidmallar så dessa stödjer dagens behov och skärmbredder.
  • Modernisera innehållsstrukturen hur metadata är strukturerat och tillämpat
  • Höja sökupplevelsen på intranätet.
 
Pensionsmyndigheten jobbar ständigt med att förbättra sitt intranät, och den digitala arbetsplatsen i stort, och att maximera funktionaliteten på intranätet i samklang med de användarbehov som finns är centralt och påverkar hela intranätupplevelsen.

Skallkrav

Gedigen erfarenhet av webbutvecklingsprojekt
Praktiska erfarenheter av att arbeta med intranät i Sitevision
Praktiska erfarenheter av att bygga responsiva mallar i Sitevision
Certified Sitevision Solution Developer – CSSD
Erfarenhet av att utveckla WebApps
Kunskap och erfarenhet som systemutvecklare om webbtillgänglighet enligt EN 301 549
Möjlighet att vara på plats i Stockholm minst en gång i månaden
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Förståelse för teknikerna (HTML, Javascript, CSS, WebApps, REST-API)
Känna till hur EN 301 549 påverkar det redaktionella arbetet som utförs av webbredaktörerna
Certifierad för Sitevision, exempelvis Certified Sitevision Web Developer- CSWD, Certified Sitevision Solution Developer – CSSD
Erfarenhet av att utveckla i React
Erfarenhet av sökmoduler
Erfarenhet av arbete med webbplatser i förvaltning
Erfarenhet av integrationer
Erfarenhet av agilt utvecklingsarbete
Erfarenhet av att ha arbetat på myndighet

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på SVENSKA i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Strukturerad och arbetar både mål- och resultatorienterat
God analytisk förmåga, och kan angripa frågor utifrån ett brett perspektiv
Lätt för att samarbeta och kan förankra idéer hos både teammedlemmar, chefer och andra kollego
God förmåga att visualisera och förklara komplexa frågor på ett enkelt och begripligt sätt

Övrig information

Start från 5 april, eller enligt överenskommelse.
Uppdraget kan komma att öka från  50-75 procent, med möjlighet att gå upp till 100 procent.

Option på förlängning längst t.o.m. 31 december 2026.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 LOU se bifogat dokument.

I bilaga ”Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. D, 2022-01-25” utgår punkten ”Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller

Logga in