Teamdriven Javautvecklare till Pensionsmyndigheten i Luleå

juni 5, 2024
Roll Systemutvecklare
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2024-08-12
Slutdatum 2025-08-31
Omfattning 100%
Ort Luleå
Land Sweden
Sista svarsdatum 2024-06-10 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Ellinor Jakobsson (ellinor.jakobsson@keyman.se | 072-529 43 56)
Referensnummer #11556
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Teamdriven Javautvecklare till Pensionsmyndigheten i Luleå.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten är en myndighet som ligger i framkant när det handlar om teknik och utveckling. IT-avdelningen består idag av ca 350 medarbetare och växer för att möjliggöra genomförandet av
pensionsgruppens överenskommelse om långsiktigt höjda och trygga pensioner. För oss inom IT innebär detta nyutveckling, under många år framöver, av ett flertal nya pensionsförmånssystem med den senaste
tekniken och arbetssätt. 

Nu söker vi en teamdriven utvecklare med gedigen javakompetens till ett team som behöver utöka med en till medlem i Luleå eller Stockholm. Teamet är ett tvärfunktionellt hybridteam som jobbar enligt det agila ramverket SAFe och tillsammans är vårt teams främsta uppgift är att nyutveckla egenutvecklade microtjänster som ska utgöra framtidens pensionssystem. Vi söker en erfaren utvecklare som har jobbat med de tekniker vi använder, bl.a. Java, mikrotjänster, SpringBoot. Samarbetet är viktigt för oss då vi som team tillsammans ansvarar för alla våra leveranser, men också för att vi tycker att det är kul att programmera och jobba tillsammans.

Skallkrav

Java-utvecklare med gedigen kunskap
Duktig att bygga microtjänster
Erfaren av att delta i kunskapsspridning
Kunnig inom Spring Boot

Aktivt infört ny funktionalitet ifrån Java LTS-releaser
Kunnig inom byggandet av REST-tjänster
Van att jobba i tvärfunktionella team
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Gillar TDD
Har erfarenhet av JUnit, Mockito, Wiremock, Cucumber, Testcontainers, Docker
Har erfarenhet av en modern IDE, gärna IntelliJ

Har jobbat med JMS och Apache Camel

Har erfarenhet av att integrera mot relationsdatabaser

Van att mäta, analysera och förbättra prestanda av applikationer
Tidigare utvecklat i Linux-miljö

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på SVENSKA i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 december 2026.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 LOU se bifogat dokument.

I bilaga ”Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. D, 2022-01-25” utgår punkten ”Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller

Logga in