Teknisk projektledare inom området IT arbetsplats med erfarenhet av agila arbetssätt, till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund

april 5, 2024
Roll IT Projektledare
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2024-07-01
Slutdatum 2025-12-31
Omfattning 100%
Ort Stockholm
Land Sweden
Sista svarsdatum 2024-04-09 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Ellinor Jakobsson (ellinor.jakobsson@keyman.se | 072-529 43 56)
Referensnummer #11224
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Teknisk projektledare inom området IT arbetsplats med erfarenhet av agila arbetssätt, till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Vi söker en teknisk projektledare inom området IT Arbetsplats och framförallt inom området digitala samarbetsverktyg. På myndigheten använder vi Microsoft Skype for business för bla chatt, video och kontorstelefoni. Då Skype når end of life i oktober 2025, arbetar vi nu med att hitta vår nya digitala samarbetsplattform. 

Skallkrav

Minst 3 års erfarenhet av att jobba som teknisk projektledare
Minst 1 års erfarenhet av att tagit fram tjänstebeskrivningar inom området IT arbetsplats
Minst 3 års erfarenhet av de tekniker som används inom området IT arbetsplats, t ex Windows 10, SharePoint, Exchange, PC och hantering av dessa, applikationer och samarbets/kommunikationsplattformar
Minst 1 års erfarenhet av SAFe (Scale Agile Framwork) som utvecklingsmodell
Minst 2 års erfarenhet av förändringsarbete och kommunikation mot slutanvändare
Minst 3 års erfarenhet av att dokumentera på svenska
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Ha god kännedom om IT infrastruktur såsom nätverk, databas och IT säkerhet
Van med att arbeta agilt med scrum eller kanban
Erfarenhet av strukturerad behovsinsamling av verksamhetskrav

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på SVENSKA i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Goda ledaregenskaper
Lyhörd för vad beställaren vill ha och behöver
God erfarenhet av att dokumentera och presentera lösningar
God samarbetsförmåga och tydlig i sitt sätt att agera
Förmåga att agera på såväl strategisk som operativ nivå
Lätt för att utrycka sig väl i tal och skrift på svenska
Resultatorienterad med stort driv
God samarbetsförmåga och tydlig i sitt sätt att agera

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 december 2026.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 LOU se bifogat dokument.

I bilaga ”Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. D, 2022-01-25” utgår punkten ”Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller

Logga in