Stöd i strategisk affärs- och verksamhetsutveckling till Visit Sweden

november 1, 2023
Roll Verksamhetsanalys
Kompetensområde Management
Startdatum 2023-11-10
Slutdatum 2024-11-09
Omfattning 5%
Ort Stockholm
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-11-03 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Ellinor Jakobsson (ellinor.jakobsson@keyman.se | 072-529 43 56)
Referensnummer #10375
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu konsultstöd i strategisk affärs- och verksamhetsutveckling till Visit Sweden.

Du kommer som konsult, eller som konsultteam stötta och driva strategiska och taktiska frågor inom affärs- och verksamhetsutveckling med företrädelsevis Visit Swedens ledning. 
I uppdraget ingår att lyfta omvärldsperspektiv och omvärldsbevakning.

Du kommer att bidra till att säkerställa bolagets långsiktiga framdrift, genom att öka bolagets förändrings- och innovationsförmåga – med ett tvärfunktionellt arbetssätt utifrån bolagets förmågor.
Leverantören för uppdraget kommer att utföra aktiviteter gällande just Stöd i strategisk- och taktisk affärs- och verksamhetsutveckling 
Dessa aktiviteter avropas löpande av Visit Sweden. 

Skallkrav

Arbetat med organisations-, process- och verksamhetsutveckling minst 5 år.
Gedigen erfarenhet av att implementera verktyg såsom bolagsgemensamma kommunikationsstrategier och varumärkesplattformar, minst 5 år.
Gedigen erfarenhet av att implementera affärsplaner, minst 5 å.
Gedigen erfarenhet av att implementera verksamhetsplaner, minst 5 år.
Konsulten ska kunna tala och skriva svenska flytande.
Konsulten ska kunna tala och skriva engelska flytande.

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m.  2025-11-09.  

Traktamente, restidsersättning och övertidsersättning utgår inte för uppdraget. 

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller

Logga in