Skip to main content
Tag

Agil Coach

Agil coach med ansvar för interna utbildningar och stöd för krav och produktledning till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund

Vi söker nu en Agil coach med ansvar för interna utbildningar och stöd för krav och produktledning  till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
På Pensionsmyndigheten pågår en agil transformation inspirerad av SAFe. Myndighetens första agila releasetåg startades upp under 2020 och 2021 och fler kommer att startas under 2023. För att öka bandbredden och stärka kompetensen kring området agil skalning behöver myndigheten under en period konsultstöd. Vi ser gärna att konsulten har praktisk erfarenhet av stora agila transformationer. Tanken är att konsulten ska ingå i Myndighetens LACE, Lean Agile Center och Excellence, och där vara ansvarig för interna utbildningar och stödja kravprocessen och product owner/manager rollerna. 

Läs Mer

Agil coach med fokus på verktygsstöd och processarbete till Pensionsmyndigheten – Offert skickad til kund

Vi söker nu en Agil coach med fokus på verktygsstöd och processarbete till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
På Pensionsmyndigheten pågår en agil transformation inspirerad av SAFe. Konsulten ska ingå i myndighetens LACE, Lean Agile Center of Excellence. Stötta tåg och tågledningar med processer och verktygsstöd. Bidra i arbetet med att anpassa myndighetens processer till ett agilt arbetssätt baserat på SAFe.

Läs Mer