Skip to main content
Category

Chefs- och ledarskapsstöd

Tillförordnad teknisk direktör till Danderyds kommun

Vi söker nu en konsult i rollen som Tillförordnad teknisk direktör till Danderyds kommun.

Om arbetsplatsen
Var med och gör Sveriges bästa kommun ännu bättre. Danderyds kommun erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här. Genom närhet och korta beslutsvägar får du möjlighet att ta ansvar och jobba med både delar och helhet i ditt yrke. Här växer vi tillsammans med engagerade invånare, företag och kompetenta kollegor i trädgårdsstadens vackra miljö. Ta steget till ett utvecklande och hållbart arbetsliv i en lagom stor kommun nära allt.

Tekniska kontoret hanterar kommunens fastigheter, VA och avfall, gator, trafik och grönområden samt markfrågor och strategisk planering.  

Här finns ca 60 medarbetare fördelat på 5 avdelningar och du hittar oss i nyrenoverade lokaler i Mörby centrum, 15 minuter från T-centralen.

Arbetsuppgifter
Då vår nuvarande tekniska direktör ska gå vidare till nytt arbete söker vi en interimschef som kan leda förvaltningen under en rekryteringsperiod. Tekniska kontoret arbetar på uppdrag av tekniska nämnden och kommunstyrelsen. 
I uppdraget som tf förvaltningschef ingår att leda förvaltningen mot uppsatta mål och svara för förvaltningens ekonomiska redovisning inklusive prognoser, bokslut och budget.  Den samlade driftbudgeten uppgår till ca 550 mnkr och investeringsbudgeten till ca 400 mnkr. Du leder förvaltningens ledningsgrupp som består av dig och förvaltningens avdelningschefer.  
Du rapporterar till kommundirektören och ingår i kommunens centrala ledningsgrupp. 

Läs Mer