Category

Chefs- och ledarskapsstöd

Enhetschef LSS och socialpsykiatri under föräldraledighet till Värmdö kommun

Vi söker nu en tillfällig enhetschef LSS och socialpsykiatri till Värmdö kommun.

BESKRIVNING
Konsultstöd utgör ersättare för nuvarande enhetschef som går på föräldraledighet under ca ett års tid från och med den 15 juni eller tidigare. Kunnig person med goda referenser, tidigare chefserfarenhet samt god kunskap om LSS och socialpsykiatri. Önskan är att personen har en introduktionsdag under maj- början av juni för att sedan starta uppdraget 15 juni.

FÖRVÄNTAT RESULTAT
Att genom sakkunnighet och god erfarenhet upprätthålla en rättssäker och träffsäker myndighet där medarbetarna får växa i eget ansvar. Enhetschef är en nyckelspelare i att nå uppsatta mål och driva utveckling i enlighet med förvaltningens intentioner med fokus på god kvalitet, gott bemötande och hög grad av delaktighet. Brukarfokus i det dagliga arbetet, i samverkansforum både internt och externt samt i den dagliga handledningen av personalen. En relativt ny sammanslagning av två grupper där arbetsledning och styrning mot gemensamma mål är viktig. Du bidrar till att arbeta för en enad förvaltning. Enhetschef är delaktig i att lägga budget och har god koll på ekonomi, statistik, lagstiftning och omvärld. Budget i balans, brukarfokus och sunda medarbetare. Uppdraget omfattar 75%. Uppdraget omfattar ca 16 medarbetare och en gruppledare. Verksamhetsområden LSS, socialpsykiatri, bostadsanpassning och boendesamordning. Närvaro på kontoret planeras i samråd med enhetschef på biståndsenheten äldre och gruppledare.

ORGANISATION
Uppdraget leds av avdelningschef och enhetschef rapporterar till densamma.

Läs Mer