Category

Chefs- och ledarskapsstöd

Tillförordnad gruppchef LSS och genomföra översyn organisation myndighet LSS i Danderyd kommun

Vi söker nu en konsult i rollen som Tillförordnad gruppchef LSS och genomföra översyn organisation myndighet LSS i Danderyd kommun.
Beskrivning roll
Uppdrag som tillförordnad gruppchef LSS och översyn organisation myndighet LSS, Socialförvaltningen avdelning äldre och funktionsnedsättning
Tillförordnad gruppchef LSS som upprätthåller gruppchefens ordinarie arbetsuppgifter och samtidigt har uppdraget att genomföra en översyn av vissa frågor inom LSS-handläggargruppen och gruppchefsrollen inom LSS.
Mål med uppdraget
Leda LSS-handläggargruppen och rekrytera för att nå en stabil gruppsammansättning.

Genomföra en översyn med målet att utreda bästa organisation av handläggning och ledarskap inom myndighetsutövning LSS på Socialförvaltningen. Titta på för- och nackdelar med att lägga ihop handläggning LSS och socialpsykiatri och hur många ärenden där en LSS-handläggare och en socialpsykiatrihandläggare berörs. 
Läs Mer

Utveckling av organisation i Järfälla kommun

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Utveckling av organisation i Järfälla kommun.

Stöd kring utveckling av ny organisation, där ett nytt område ska tillkomma i avdelningen äldre och funktionshinder samt en ny enhet under område kvalitet och hälsa (hälso och sjukvårdsenhet). Stöd till avdelningschef, områdeschef och verksamhetschef. Med planering, kartläggning, analys/förslag och implementering av nytt område och ny enhet. 
Fortsatt utveckling av Järfälla kommuns stöd i ordinärt boende (SIBO). Verksamhetsnära utvecklingsarbete, organisation och ledarskapsutveckling inom hela avdelningen och inom SIBO. 
Fortsatt utveckling av samarbetet mellan områdena i egen regi utförare och kvalitetsenheten. Utveckla samspel dynamik i ledningsgruppen. Stöd till avdelningschef och områdescheferna i deras arbete med enhetscheferna.

Läs Mer