Skip to main content
Category

Data/IT

Senior Javautvecklare med kompetens inom automatisk test och pensionsförmåner till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Senior Javautvecklare med kompetens inom automatisk test och pensionsförmåner till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Jobba med javautveckling och automatisk test i komplexa och transaktionsintensiva miljöer.

Konsultprofil för att förstärka Pensionsmyndighetens utvecklarförmåga inom SAFe tåget rödalinjen samt leveransen av nästa generations pensionssystem (Nextgen)

Pensionsmyndigheten ökar nu takten i arbetet med att leverera nästa generations pensionssystem där vi utvecklar nya systemlösningar för våra pensionärer med hjälp av modern teknik Arbetet med det nya pensionssystemet är omfattande och kommer att levereras löpande under de kommande åren. 

Läs Mer

Expertstöd för konsekvensbedömning avseende dataskydd för Microsoft 365 till Region Västmanland

Vi söker nu en konsult med Expertstöd för konsekvensbedömning avseende dataskydd för Microsoft 365 till Region Västmanland

Region Västmanland ska genomföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd (DPIA) för Microsoft 365. För detta uppdrag söker regionen ett expertstöd som kan leda och genomföra arbetet tillsammans med regionens egna resurser. För att uppdraget ska kunna genomföras på ett effektivt sätt ska leverantören ha en färdig metodik och arbetssätt för konsekvensbedömning avseende dataskydd (DPIA).
 
Konsekvensbedömningen ska vara färdigställd senast under maj månad.
 
Beskriv kortfattat förslag på genomförande och omfattning i timmar. Det faktiska upplägget och omfattningen beslutas i samråd med kunden vid uppstart. Uppstart senast början av mars.
Konsekvensbedömningen ska vara färdigställd senast under maj månad. Därefter kan presentationer och genomgångar bli aktuellt.

Läs Mer

Agil testare till Ärendehanteringsteamet på IVO

Vi söker nu en Agil testare till Ärendehanteringsteamet på IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Vill du vara med och bidra till att Sverige har en god och säker hälso- och sjukvård samt omsorg? IVO söker nu en agil testare till Ärendehanteringsteamet!

Ärendehanteringsteamet arbetar med system som används dagligen av medarbetare på IVO och vård- och omsorgsgivare i hela Sverige. Teamets syfte är att förenkla, effektivisera och digitalisera ärendehantering och dess processer genom utveckling och integrering av system och e-tjänster. Teamet är nybildat och arbetar med nyutveckling så det finns stora möjligheter att påverka och bidra på flera håll. Nya idéer uppskattas och testas kontinuerligt. Vi är inte låsta av en given mall utan har stora möjligheter att påverka hur vi vill arbeta som team.

Uppdragsbeskrivning:
Som konsult och testare i Ärendehanteringsteamet bör du gilla att vara med tidigt, aktiv redan i planeringsstadiet och inte rädd att utföra exploratory testning tidigt. Testarbetet övergår till mer strukturerad testning när mjukvaran kräver det, tex när vi närmar oss release.

Som en del i din starka testkompetens uppskattar vi att du är kommunikativ, har god förmåga att sätta dig in i IVO:s verksamhet och att du kan arbeta nära utvecklare då problem har identifierats.   

Generell beskrivning: 
Arbetet bedrivs enligt den agila metoden Scrum och leds av IVO. 
Arbetet bedrivs i (3-veckor) sprintar. 
Teamets medlemmar kommer tillsammans ansvara för utveckling och förvaltning av system och applikationer. 
I ansvarsområdet ingår att delta i teamets serviceveckor. 
Anlitade konsulter använder IVO:s utrustning i form av klienter och mobiler för att vara en fullvärdig medlem i de agila teamen, vilket ger tillgång till e-post, kalendrar funktionsbrevlådor mm. 
I teamet ingår medlemmar från IVO samt konsulter.

Utvärdering kommer ske genom intervju och arbetsprov (t ex hemuppgift, par-programmering eller liknande).   

IVO kommer fästa stor vikt vid konsulternas personliga egenskaper, utöver teknisk kunskap.

Teamarbetet kommer till stor del ske on-line/digitalt med krav på stor delaktighet, vilket bland annat innebär påslagen kamera. Vi förutsätter därför att man som konsult har god vana av digitala möten.

Läs Mer

Utvecklare Business Intelligence för genomlysning och kvalitetsgranskning av verktyget Placeringsstöd till IVO – Offert skickad till kund

Vi söker nu en Utvecklare Business Intelligence till  IVO till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). 

Uppdragsbeskrivning: 
Vill du vara med och bidra till att Sverige har en god och säker hälso- och sjukvård samt omsorg?  IVO söker nu en senior BI-specialist/utvecklare till datafångstteamet.

Datafångsteamet utvecklar och förbättrar kanaler för datafångst samt säkerställer att data tillgängliggörs och håller den kvalitet som krävs för att IVO och externa intressenter ska ha nytta av den.

Uppdragsbeskrivning:
Vi söker nu en senior BI-utvecklare för genomlysning och kvalitetsgranskning av verktyget Placeringsstöd. Du kommer arbeta tätt tillsammans med verksamheten för att genomlysa och förfina dataflödet och visualiseringen. IVO arbetar med Microsofts verktyg såsom SQL Server och Power BI. IVO beräknar att uppdraget omfattar 1-2 dagars arbete i veckan. Tidsplan sätts upp i samråd med verksamheten.

Generell beskrivning:
Arbetet bedrivs enligt den agila metoden Scrum och leds av IVO.
Arbetet bedrivs i (3-veckor) sprintar.
Teamets medlemmar kommer tillsammans ansvara för utveckling och förvaltning av system och applikationer.
Anlitade konsulter använder IVO:s utrustning i form av klienter och mobiler för att vara en fullvärdig medlem i de agila teamen, vilket ger tillgång till e-post, kalendrar funktionsbrevlådor mm.
I teamet ingår medlemmar från IVO samt konsulter.
 
Utvärdering kan ske antingen vid intervju eller arbetsprov genom t ex par-programmering. Vi kommer lägga stor vikt vid om konsulten arbetat på IVO eller myndighet i liknande uppdrag tidigare. 
 
IVO kommer fästa stor vikt vid konsulternas personliga egenskaper, utöver teknisk kunskap.
Teamarbetet kommer till stor del ske on-line/digitalt med krav på stor delaktighet, vilket bland annat innebär påslagen kamera. Vi förutsätter därför att man som konsult har god vana av digitala möten.
Läs Mer

Kommunikativ projektledare för utrullning av komplext system

Till vår kund söker vi nu en kommunikativ projektledare/förändringsledare till ett projekt där man ska rulla ut en ny komplex applikation. Applikationen kan jämföras med ett ERP-system och ska rullas ut till 50 lokationer i Sverige. Uppdraget kommer innebära kortare resor i Sverige. Uppdraget är på mottagarsidan i projektet och du kommer hjälpa organisationen med projektledning och förändringsledning. Du kommer arbeta med allt vad det innebär att byta ut en applikation och implementera en ny. 

Krav:
Konsulten måste ha erfarenhet av komplexa utrullningar
Praktisk erfarenhet av förändringsledning
Kommunikativ
Gilla ordning reda
Stor vikt kommer läggas vid de personliga egenskaperna.

Startdatumet är flexibelt.

Läs Mer

Teamleverans – Projekt Öppna Data till VISIT SWEDEN – Offert skickad till kund

Vi söker nu Teamleverans – Projekt Öppna Data till VISIT SWEDEN.

Syfte

Idag finns massor av data som är spridd men det är svårt att få överblick över olika initiativ och det mesta är inte dedikerat till att användas inom besöksnäringen. Flera statliga myndigheter publicerar idagöppna data som de registrerat på den nationella dataportalen, likaså regionala och lokala aktörer. Det finns därmed tillgängliga datamängder som understödjer turism, men samordningen hur denna data ska vara strukturerad för att göra den användbar på ett bra sätt saknas. 
 
Utvecklingen av en öppen och digital datainfrastruktur har identifierats som en nyckelutmaning för besöksnäringen. Genom att nationellt arbeta strategiskt och enhetligt med digitalisering av information från den svenska besöksnäringen kan den göras tillgänglig och synliggöras på ett effektivt sätt för både stora och små aktörer. 
 
Målbilden för ett långsiktigt initiativ är att svensk besöksnäringen har ett gemensamt ekosystem med öppna data vilket ökar synligheten för resmålet Sverige och dess utbud online, en resurs för ökad synlighet och högre träffsäkerhet i sökmotorer, nyttjande av nya tekniker samt en strategisk resurs för affärsutveckling och nya typer av tjänster och erbjudanden samt en möjlighet för att bättre förstå besökarens beteenden, preferenser och eventuella hållbarhetsavtryck. 
 
Mål på kort sikt 
Förbättrad samordning, som på längre sikt skapar förutsättningar för innovation och tillväxt i näringen 
 
Effekter på lång sikt 
Projektet kommer leda till att företagen får ökade möjligheter att nå ut med sina erbjudanden, och att företag kan använda data och information för strategisk affärsutveckling och innovation.
 
Vidareutveckling av informationsmodell
Visit Sweden vill fortsätta arbetet med bas i den PoC (Proof of Concept) som gjorts med två delar; dels en informationsmodell för bo, äta och göra, samt den konfiguration som gjorts av denna modell i EntryScape. EntryScape är öppen källkod och Visit Sweden önskar vidareutveckling av informationsmodell som också den ska vara öppet licensierad, samt support och drift under Piloten, med option för resterande del av 2023.

Aktiviteter under pilotprojektet
Mobilisering och samordning 

Strategi, mobilisering och samordning för hur data ska kunna ske decentraliserat av regionala, lokala och privata aktörer. Workshops mm.
 
Framtagning av standarde
Framtagning av standarder baserat på etablerade internationella standarder, riktlinjer och arbetsprocesser. Undersöka möjligheten till mission inom ramen för den nationella arenan för att dela och nyttiggöra data. 
 
Analys av andras arbete, erfarenhetsutbyte
Erfarenhetsutbyte av tidigare arbeten som till exempel sker inom myndighetssfären, andra internationella goda exempel
  
Arbetet kommer att göras i nära samråd med Visit Sweden, de organisationer som Visit Sweden utser och i användarforum. Erfarenheter kommer göras och delas i projektets olika nätverk.
  
Pilotperiod
Projektet skall vara klart under Q1 2023
 
Uppdrag och pris
Ange fastpris för piloten samt specificera pris och tillvägagångssätt utifrån respektive del:
(Omfattning i % och Antal Konsulter är endast estimat. Presentera ett team – kanske 6 konsulter – som har kompetenser som kan utföra uppdraget)
· Projektledning (inkl koordinering av hela projektet, teknisk projektledning, expertrådgivning alla teknik- och datafrågor för Visit Sweden och stake holders; de organisationer som Visit Sweden utser, etc, CVn bifogas)
· Support (under pilot för stakeholders inom offentlig och privat näring)
· Dataportal (Upprättande av dataportal för turism)
· Dataspecifikation 
· Utbildning (För stakeholders inom offentlig och privat närning)
· Dokumentation (av samtliga delar inom Pilotprojekt inklusive förslag framåt)
 Beskrivs och prissätts separat:
Optioner för resterande 2023 på:
· Drift och support
 
 Även denna del tas med i offert. 
 
 De konsulttjänster/roller/kompetenser som Visit Sweden efterfrågar listas nedan under Skallkrav

Läs Mer

Konsultstöd för Microsoft Power plattform till Tillväxtverket

Vi söker nu Konsultstöd för Microsoft Power plattform till Tillväxtverket med placering i Stockholm / Malmö / Östersund.

Tillväxtverket har tagit fram en Power plattform för hantering av anställnings- och avanställningsprocessen. Vi behöver nu konsultstöd för hjälp med vidareutveckling och förvaltning av den. 
För att klara uppdraget ser vi att du behöver ha goda kunskaper i Power automate och automatisering av processer.

Uppdraget varierar i omfattning (upp till 200 timmar) och insatser kan ske periodvist under avtalets tid, i samråd med kund.

Uppdraget kommer att genomföras digital eftersom ansvariga inom området sitter i Malmö och Östersund.

Läs Mer

2 Development and test teams for automotive industry – Göteborg

The Hybrid Teams crew should have previous experience from system design and development as well as test and verification of embedded SW, preferably in an automotive context and experience of test automation. Team size is 8 persons per team, including a part time team lead similar to scrum master. We are looking for teams with 3 system designers, 3 code developers and 2 developers with tester profile. Code developers and system designers will also be involved in test to some extent.  
 
The supplier will need to specify the qualifications of the suggested Hybrid Teams resources 

You don’t have to offer a complete team, we also take in individual people.
It is important that you describe which requirements you fulfill.

Läs Mer

Omgående: Tung Senior Projektledare – implementation ERP

Till vår kund söker vi nu en mycket senior Projektledare. Denne skall verka inom ett Projekt i ett flerårigt program för ERP/SAP-lösning. 
Roll
Projektledaren genomför för kundens räkning en implementering av en koncerngemensam ERP-miljö baserad på SAP S/4HANA. Lösningen innehåller integration med en större mängd legacy-system. Mottagare är några av koncernens större bolag.

Konsultens erfarenhet och förmåga
•       Vi söker efter dig med senior erfarenhet från att driva komplexa projekt och med erfarenhet från byte av affärssystem, t ex inom branscher retail, restaurang, industri.
•       Det är ett klart plus om du tidigare deltagit i ett SAP-projekt.
•       Du tar ditt åtagande på största allvar, med bibehållet sinne för humor
•       Lösningsorientering och förmåga se möjligheter
•       ERP-projektet är omfattande och ställer höga krav på ledning och styrning samt förändringsledning.
•       Du är strukturerad och gillar ordning och reda. Det betyder inte att du är fyrkantig eller rigid, utan du lyssnar in och fångar upp de behov som verksamheten lyfter
        och ser hur man på ett bra sätt sorterar och strukturerar för att göra dagen lite bättre.
•       Du har båda fötterna på jorden. Hos oss har många medarbetare till och med händerna i myllan emellanåt, så vi vill att du också är sugen på att hugga i och gräva när så krävs.
•       Noggrannhet och struktur
•       Utmärkt skriftlig/muntlig kommunikationsförmåga
•       Stresstålighet med förmåga att behålla lugn under tidspress
•       Engelska och svenska som arbetsspråk

Ansvar & arbetsuppgifter
•       Planera och genomföra projektet med fokus på verksamhetens kvalitet
•       Leda projektet genom att styra, stödja och utmana delprojektledare och övriga i projektteamet i sitt arbete
•       Kvalitetssäkra resultatet av leveransen och leverera enligt uppsatta mål.
•       Arbeta med riskhantering och säkerställa riskminimering
•       Uppföljning av projektets framdrift och status och rapportering till verksamhetens beställare och programledare, eskalering vid behov
•       Bygga relationer internt och med leverantörer för att säkerställa rätt förväntningar och en god dialog
•       Föredragande i projektets styrgrupp
•       Agera som ambassadör för projektet- delta i och säkerställa arbetet med förändringsledning för mottagande bolag
•       Kommunicera med andra projektledare inom programmet med syfte att säkra och hantera beroenden
•       Arbetet utförs i enlighet med det projektarbetssätt och den projektmodell som definieras av kunden.

Leverabler, bl a 
•       Projektbeskrivning
           – Mål 
            – Projektplan 
            – Riskmatris med åtgärdsplan
            – Projektorganisation
            – Leveransstruktur 
            – Mötesstruktur
•        Beslutsunderlag 
•        Kick-off och andra team-byggande aktiviteter
•        Förändringsledningsplan
•        Sign-off-dokumentation

Arbetet utförs på kontoret 3-4 dagar/vecka. 

Läs Mer

Java-utvecklare med kompetens inom automatisk test och hantering av pensionsförmåner till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund

Vi söker nu en Java-utvecklare med kompetens inom automatisk test och hantering av pensionsförmåner till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget innebär att jobba med javautveckling i komplexa och transaktionsintensiva miljöer där konsulten ska bistå och förstärka Pensionsmyndighetens utvecklarförmåga i tåget Röda Linjen och leverans till Nextgen.

Vi har ett av Sveriges roligaste och viktigaste mjukvaruutvecklingsprogram där vi bygger helt nya affärssystem från grunden som microtjänster i egen regi baserat på Java, som integreras mot vår tidigare plattform. Samt även vidareutveckling av våra befintliga system.  

Läs Mer