Category

Handledare med psykoterapeutisk vidareutbildning

Handledare gruppledare, socialtjänst vuxenenhets utförarverksamheter till sollentuna kommun

Vi söker nu en konsult för rollen som Handledare gruppledare, socialtjänst vuxenenhets utförarverksamheter till sollentuna kommun.

Uppdraget omfattar:
Processhandledning för Socialförvaltningens gruppledare inom vuxenenhetens utförarverksamheter. Gruppen består av 4-5 personer som leder och fördelar det dagliga arbetet inom områden som socialpsykiatri, missbruk, bostadslöshet, samsjuklighet etc. från verksamheterna beroendemottagning, socialpsykiatriska enheten och två stödboenden. Processhandledningen rör hur medarbetare ska få sitt dagliga stöd i både prioriteringar och i ärenden och tillhörande arbetsuppgifter.
Målet ska vara att de kan få stöd med komplexa frågor gällande såväl medarbetare som klienter och vid behov även diskutera hur de kan vara del i effektiviserings- och utvecklingsåtgärder, samt diskutera organisering av sin arbetstid samt vilket ansvar de har och vilket ansvar enhetsledningen har för en fungerande arbetssituation.

Läs Mer