Skip to main content
Category

Handledare med psykoterapeutisk vidareutbildning

Handledare för gruppledare på myndighet inom Socialkontoret i Sollentuna kommun

Vi söker nu en konsult i rollen som Handledare för gruppledare på myndighet inom Socialkontoret i Sollentuna kommun.

Handledning till gruppledare på Socialkontorets myndighetsenheter. Gruppen består av 10-12 personer. Målet ska vara att de kan få stöd med komplexa frågor gällande såväl medarbetare som klienter och vid behov även diskutera hur de kan vara del i effektiviserings- och utvecklingsåtgärder, samt diskutera organisering av sin arbetstid samt vilket ansvar de har och vilket ansvar enhetsledningen har för en fungerande arbetssituation.

Läs Mer

Handledare till Familjeteamet i Danderyd kommun

Vi söker nu en konsult i rollen som Handledare till Familjeteamet i Danderyd kommun.

Grupphandledning möjligheten att få det dilemma man tar upp speglat ur flera vinklar. Handledare leder den processen och har det största ansvaret för att skapa ett klimat som är så pass tryggt att utveckling är möjlig. Handledaren gör skillnad mellan ärendehandledning och handledning: I ärendehandledning ges svaret på hur ska jag göra? medan handledning ger möjligheten att från ett ärende inte bara komma fram till möjliga handlingsalternativ, men också se varje dilemma som en möjlighet att samtala om relationellt arbete i stort. 

Omfattningen varierar men beräknas till 3 timmar/vecka.

Läs Mer

Metodhandledare inom LSS/psykiatri till Lidingö stad – VI SÖKER FLER KANDIDATER!

Vi söker nu en konsult i rollen som Metodhandledare inom LSS/psykiatri till Lidingö stad.

Om uppdraget: 
Handledning av personalgrupp på gruppbostad enligt LSS. Omfattning ca. tre tillfällen à två timmar. Personalgruppen behöver stöd och handledning i att hantera kund med schizofreni och autism som tycks ha blivit sexuellt utsatt och traumatiserad. Kunden får skov då hon blir psykotisk och tycks då stundtals återuppleva ett sexuellt övergrepp, bland annat genom att uttrycka ”fula ord”. Kunden har i övrigt ett mycket begränsat tal och pratar väldigt sällan.

Förväntat resultat: 
Att personal ska få stöd i bemötande av kunden och kunna hantera sin egen frustration över att se kunden i svår ångest.

Projektorganisation: 
Konsulten rapporterar till berörd enhetschef.

Omfattningen uppskattas till 6 timmar i månaden. 

Läs Mer