Category

Process- och organisationsutveckling

Två konsulter i rollen som Webbredaktör till Värmdö kommun

Vi söker nu Två konsulter i rollen som Webbredaktör till Värmdö kommun.

Vill du jobba som webbredaktör i en av Sveriges mest proaktiva kommuner? I takt med att fler blir äldre och färre är i arbetsför ålder minskar skatteintäkterna. Vi måste tänka nytt och tillsammans arbeta smartare för att skapa mesta möjliga värde för varje skattekrona. Vill du vara med och utveckla sättet att driva kommun och överträffa våra invånares förväntningar – varje dag? Vi behöver en engagerad webbredaktör som vill vara med och driva förändring. Vi ser vi fram emot att göra det tillsammans med dig.

Vi söker dig som är en skicklig webbredaktör med erfarenhet av redaktionellt arbete. Har du arbetat med digital utveckling? Är du duktig på att skapa relevant och målgruppsanpassat webbinnehåll? Då är du den person vi söker! 
 
I rollen som webbredaktör hos oss blir din huvudsakliga uppgift att skapa, publicera och optimera innehåll på Värmdö kommuns externa och interna webbplatser. Begrepp som CMS, SEO, CSS, HTML och klarspråk är självfallet hemmaplan för dig sedan länge, precis som du vet vikten av bra varumärkestrogen design. Du är väl bekant med de allra flesta plattformar och publiceringsverktyg. Vi på Värmdö arbetar med Sitevision CMS vilken du bör vara väl bekant med.
 
Vägen till rätt information ska alltid vara intuitiv och lätt för invånare, näringsliv och kollegor att hitta. Du blir en viktig del i att arbeta för att Värmdö kommuns förändringsresa mot ett Smartare Värmdö kan utvecklas och realiseras. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och bidra till positiv förändring för både medborgare och medarbetare.
 Arbetsbeskrivning 
·       Inventera och skriva om befintligt material för att bättre passa webb
·       Tagga upp och sökordsoptimera sidor och texter
·       Göra PDF:er till webbsidor eller webbformulär
·       Aktivt bidra till smart funktionalitet 
·       Säkerställa att våra plattformar har målgruppsanpassat, relevant, aktuellt och SEO-optimerat samt tillgänglighetsanpassat innehåll 
·       Bygga och utveckla webbstrukturer enligt FUNKA BODA
·       Göra analyser och förbättringsförslag om hur besökare rör och beter sig på sajterna
Vi ser gärna start så snart som möjligt. 

Läs Mer

SE_Category Manager-D (Category Specialist) till Hitachi Energy Sweden AB (5373)- Offert skickad till kund

We are now looking for a SE_Category Manager-D (Category Specialist) to Hitachi Energy Sweden AB in Västerås.

Description:

Develop, plan and implement Supply Chain Management (SCM) strategy focused on optimizing costs, quality, delivery and reliability of suppliers and supplied products for an assigned category or group of categories. Ensure execution in accordance with Company, SCM and Supply Base Management instructions and procedures. Leveraging the Continuous Improvement Process Sourcing (CIPS) process, implements effective sourcing strategies in line with business strategy ensuring that the supply base/suppliers have the capability and capacity to meet current and future business requirements. Ensures all relevant parties understand strategies and execute processes accordingly.

Additional Hiring Information for Supplier:
We are now looking for a Category Specialist responsible for Contracted Services.
You will be commercially responsible for an important category covering Installation, Civil works and Engineering Services.

Your background:
o You have Master’s or Bachelor’s degree in business administration or an engineering discipline
o E&C companies procurement and negotiation of small to large contracts
o Experience and understanding of contractual framework and it´s applicability and risks (AB04, ABT06, ABA99, ABK09 etc).
o Knowledge and understanding of risk identification and mitigation
o Knowledge and understanding of the E&C market, subcontractors and drivers
o Experience and knowledge of category management techniques
o Technical knowledge and background of E&C within the power sector
o Experience and knowledge of procurement methodologies
o Excellent communication skills
o Independent and capable of working with limited information
o Well versed on MS tools – Excel, Power Point, Sharepoint, Power BI, etc.
o Fluent in both Swedish and English, written and verbal is a requirement.

Please read attached document: “Category Specialist PGEUJP00005373”

PLEASE NOTE: This is a price pressured assignment.

Läs Mer

Utredare av ersättningsmodell och ersättningsnivåer till Täby kommun

Vi söker nu en konsult i rollen som Utredare av ersättningsmodell och ersättningsnivåer till Täby kommun

Övergripande uppdragsbeskrivning
 
Behov av tjänst
Utredning gällande ersättningsmodell och ersättningsnivåer för svenska för invandrare inom Vux Norrort. Ingående kommuner i Vux Norrort är Sigtuna, Upplands Väsby, Sollentuna, Solna, Lidingö, Vallentuna, Vaxholm, Danderyd, Österåker och Täby.

Förväntat resultat
 Dokumenterade och väl motiverade förslag på en reviderad ersättningsmodell och ersättningsnivåer för svenska för invandrare som ska säkerställa att modellen är resurseffektiv, konkurrensneutral och lättbegriplig för politiker, tjänstemän och utövare.

Förslagen ska vara baserade på:

• aktuella bestämmelser inom området.
 • förutsättningarna inom utbildning i svenska för invandrare i Stockholms län,
 • exempel från jämförbara kommuner,
 
 Utredningen ska ta utgångspunkt i nuvarande modell och ekonomiska nivåer där utredaren genom intervjuer med nyckelpersoner, underlag från kommunerna och analys av andra kommuners modeller och presenterar en rapport som innehåller åtminstone:

·       Beskrivning av nuvarande resursfördelningsmodell

·       En jämförelse med jämförbara kommuners penganivåer

·       En genomgång av de olika studievägarnas förutsättningar

·       En analys av utbildningsanordnarnas förutsättningar att leverera kvalitativ utbildning        

·       Förslag till förändringar. 

Rapporten ska dokumenteras skriftligt och föredras muntligt.

Uppdraget formas tillsammans med tjänstemännen inom Vux Norrort och fördelas lämpligen i två faser där den första fasen innefattar att leverantören tar fram en arbetsplan i samråd med beställaren för att säkra en gemensam och mer detaljerad bild av förväntningarna på uppdraget samt med en tydlig arbetsfördelning. En intern förstudie avseende nuvarande ersättningsmodeller, utbildningsanordnares förutsättningar samt olika kommuners modeller finns tillgänglig för utredaren.

I anbudet:
 
Offerten ska innehålla en kortfattad beskrivning av för uppdraget viktiga antaganden som leverantören gör. Tillvägagångssätt och leverabler ska presenteras tillsammans med en tidplan. Om anbudet godtas vidareutvecklas denna beskrivning till en arbetsplan som utarbetas i samverkan med kunden (fas ett av uppdraget).

Sista datum för leverans är 15 november 2022. Då arbetet genomförs i nära samarbete med förvaltningens tjänstemän och där arbetsfördelningen bestäms i senare skede ska pris anges per timme. Men en uppskattad tidsåtgång ska ändå anges i anbudet, som en del av beskrivningen av föreslaget tillvägagångssätt.

Kunden säkerställer att verksamheten står till förfogande för informationsöverlämning inklusive relevant ekonomisk data.

Läs Mer