Category

Socialt arbete

Socionomkonsult till försörjningsstöd till Danderyds kommun

Vi söker nu en socionomkonsult till försörjningsstöd i Danderyds kommun som skall täcka upp under sommarsemestrarna.

Uppdraget utförs på plats i kommunens lokaler.

Uppdraget omfattar:
Kunna ta emot och bedöma kommuntillhörighet av nya ärenden inom ekonomiskt bistånd samt våld i nära relation. Utreda och hantera löpande ärendehandläggning av försörjningsstödsansökningar.

Läs Mer