Skip to main content
Tag

CRM-konsult

Dynamics 365 Sales Implementation och utbildning – Önskar Tidsestimat

Implementera D365 Sales samt utbilda både Superusers och slutanvändare, det rör sig om ca 50 personer som sitter på 10 olika anläggningar.
Någon enstaka resa till Ystad i övrigt är remote ok.

Beskriv hur vi på bästa sätt gör denna implementering och utbildning samt ett uppskattat tidsestimat.


Axplock gällande kravspec:

 • Offerter som görs i 365 av innesälj och skickas till kund skall direkt länkas in till CRM och landar automatiskt som kopia på aktuell kund i CRM.  
 • Inköpsstatistik länkas direkt från affärssystemet till CRM. Utfall innevarande år med historik 1-2 år tillbaka. Säljaren kan enkelt identifiera trender, vilka kunder har minskat/öka och utifrån detta planera, fokusera och bearbeta på optimalt sätt. 
 • Enkelt få ut lista på genomförda kundaktiviteter under viss tidsperiod 
 • Enkelt kunna selektera ut samtliga kunder på specifikt område/ort och se när dessa senast besöktes. Går inte enkelt idag. Önskemål och viktigt för nyanställda som tagit över stora distrikt inom RF Inredning primärt.
 • Behörighetsklasser 1-2st önskas för vad man kan se/göra i systemet. Klass 1 skall kunna se sina egna och kollegors kunder/aktiviteter. Behörighet 2 är låst och kan bara ses, redigeras av försäljningschef/AO-chef. Endast Systemadministratör skall kunna ta bort kunder, parametrar
 • Vill enklare kunna använda intressekodningar och enklare plocka ut listor från CRM som vi kan använda i riktade utskick till våra kunder. 
 • Vi behöver se över kategorierna för val av ”Type”, alltså vilken typ av möte man har med kunder. Finns t.ex. ”Follow-up” som önskas lägga till. Detta för att enklare kunna följa statistiken. 
 • Även klassificering av kundgrupp ska anpassas efter våra typer av kunder. Detta för att enklare kunna följa statistiken.
 • Kunna användas i både telefon och dator
 
Vi önskar även få fördjupande utbildning för våra superusers inom D365 FO 
 • Quotations handling (behöver bl a kunna få fram hit-rate och följa dem till order)
 • Order handling
 • Invoicing
 • Credit order
 • EDI-handling (order and invoice)
 • Sales prices, tradeagreements, discounts etc (best practice way)
 • Intercompany (och allt vad det medför)
 • Leeds – opportunities – prospects (kan detta vara optimalt för oss att använda)
 • Campaign-ID (har kan man följa detta samt följa upp på kund- och ordernivå)
 • Call-list (vad är detta och vad kan man använda det till?)
 • External item description
 • Bundle item 
Läs Mer