Tag

Förändringsledare-arkiv - KeyMan

Utvecklings- och innovationssamordnare för smartare Värmdö kommun

Vi söker nu en konsult till rollen som Utvecklings- och innovationssamordnare för smartare Värmdö kommun.

Uppdraget omfattar:
Som ett led i utvecklingen av ett smartare Värmdö söker kommunen en erfaren verksamhets- och innovationsutvecklare. I uppdraget ingår ansvar för att, i samarbete med övriga verksamhetsutvecklare, ta fram ett koncept och ramverk för det koordinerande stödet till verksamheternas process- och verksamhetsutvecklingsarbete samt tjänstedesign. Uppdraget omfattar också att löpande stödja verksamheterna med kompetens inom ovan nämnda områden som bidrar till att realisera kommunens arbete inom bl.a. ett digitalt inloggat läge för invånare och företagare samt frigjord administrativ tid genom automatiseringar, e-tjänster och processförbättringar. Att följa upp och utvärdera uppnådda nyttor är en viktig del i det arbetet.

Förväntat resultat:
Ett väl etablerat ramverk samt ett kvalificerat löpande stöd till verksamheterna inom önskat område. Under uppdraget ska också kompetensöverföring ske löpande för att säkerställa de fortsatta arbetet efter uppdragets avslut.

Projektorganisation:
Verksamhetsutvecklaren ingår tillsammans med andra specialistkompetenser i kommunens HUB för innovation och utveckling.

Läs Mer

Förändringsledare för uppdrag avseende storregional samverkan inom öppna och delade data till Region Sörmland

Vi söker nu en Förändringsledare för uppdrag avseende storregional samverkan inom öppna och delade data till Region Sörmland.

Uppdraget omfattar:
Uppdragets huvudsakliga uppgift är att planera, genomföra och följa upp arbetet med öppna och delade data i ÖMS. Östra Mellansverige. ÖMS består av regionerna Östergötland, Sörmland, Örebro, Västmanland och Uppsala.

Målet är att:
• skapa förståelse för möjligheterna med öppna och delade data
• ökad förmåga att skapa och tillgängliggöra öppna och delade data hos regioner och kommuner inom ÖMS.
• stärka samverkan mellan offentliga aktörer i Östra Mellansverige.

Förändringsledarens uppdrag är att:
• aktivt informera, marknadsföra och förankra öppna och delade data till kommuner och regioner inom ÖMS.
• inventera behov och matcha behov med insatser ex. utbildningar, rådgivning, etc.
• arrangera utbildningstillfällen och temabaserade webbinarier
• följa upp kunskapsförflyttningen.
• med hjälp av nationell dataverkstan stötta regioners och kommuners eventuella upphandlingar för att tillgängliggöra öppna data

Utbildningsmaterial, expertis, nationella specifikationer och liknande tillhandahålls av nationella dataverkstan.
Förändringsledaren erhåller stöd och hjälp med förankring i regionerna av de regionala digitaliseringskoordinatorer (DK).

Läs Mer