Skip to main content
Tag

Förstudieledare

Förstudieledare, eller erfaret team, för nytt Intranät (SiteVision) till Sundsvall

Vi söker nu en underkonsult eller ett team som kan ta sig an rollen som Förstudieledare.

Omfattning: ca 75 – 100 % (300 – 500 timmar)
Uppdragsplats: På plats i Sundsvall omkring 20 %

Beskrivning:
Kunden har påbörjat sin digitala resa och ligger i framkant av kommuner i den digitala utvecklingen.
De vill ta ytterligare kliv i ett samhälle som blir alltmer digitalt, och bland annat ge invånarna större möjlighet att sköta sina ärenden själva. Samma förutsättningar bör vi också ge till våra medarbetare.
Kunden har nyligen gått över till plattformen SiteVision för den externa webbplatsen och för att renodla och hålla samman IT-arkitekturen vill vi lägga intranätet i samma tekniska lösning.
De har idag ett intranät som ligger i plattformen Open Hierarchy. Dagens intranät uppfyller inte de behov som finns av ett modernt och flexibelt intranät.

Uppdraget är att driva en förstudie för det som ska bli kundens nya intranät. Intranätet ska utvecklas i SiteVision.

Till detta uppdrag söker vi en erfaren förstudieledare eller ett erfaret team.

Läs Mer