Skip to main content
Tag

Fullstack utvecklare

SiteVision Fullstack-utvecklare till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en SiteVision Fullstack-utvecklare till Pensionsmyndigheten till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten intranät Orangeriet är ett välanvänt och verksamhetskritiskt stöd i det dagliga arbetet och myndighetens främsta kanal för interninformation.

Sedan tio år vilar Orangeriet på plattformen Sitevision som stegvis har uppgraderats till aktuell version. Däremot har själva intranätinstallationen (on-prem) släpat efter och behöver därför moderniseras för att säkerställa en mer snabbfotad och säker utveckling. Den ska likna externwebbens (AEM-plattform) existerande processer för IDE, kodlagring och release, samt fungera med Sitevisions arkitektur och vara framtidssäkrad.

Denna modernisering ska även möjliggöra att intranätet kan ta tillvara den funktionalitet och de moduler som Sitevision-plattformen erbjuder och på sikt hålla ner utvecklingsbehovet.

För detta och andra moderniseringar av Orangeriet söker Pensionsmyndigheten en konsult för utveckling i Sitevision-plattformen.

Bland prioriterade förbättringsåtgärder finns:

·         Modernisera de viktigaste funktionerna (nyheter, driftmeddelanden, kalenderhändelser, verktygslänkar osv) och hur de tekniskt fungerar. Grundstrukturen är bra, men vi behöver separera funktionalitet och innehåll, där funktioner läggs i komponenter.
·         Integrera Sitevision med våra samarbetsytor i SharePoint.
·         Mobilanpassa intranätet via responsiv design.
·         Höja sökupplevelsen genom att bland annat integrera personsöket i intranätets sökfunktion.
·         Göra de anpassningar som krävs för att Sitevision-plattformens sociala funktioner ska fungera på ett användarvänligt sätt, exempelvis profilsidor, grupper och aktivitetsflöden.

Pensionsmyndigheten jobbar ständigt med att förbättra sitt intranät, och den digitala arbetsplatsen i stort, och att maximera funktionaliteten på intranätet i samklang med de användarbehov som finns är centralt och påverkar hela intranätupplevelsen.
Läs Mer