Skip to main content
Tag

Integrationskonsult

Systemintegratör till “Mina sidor” – Lidingö stad – offert skickad till kund!

Vi söker nu en konsult i rollen som Systemintegratör till “Mina sidor” – Lidingö stad.

UPPDRAGSBESKRIVNING:
Systemintegratör för att stötta stadens arbete med att skapa funktionen “Mina sidor”. 
En del av uppdraget är att testa om open source lösningen “Open E-plattform” kan vara den gemensamma plattformen för tillgängliggörandet av att möjliggöra för medborgare att ta del av sina fakturor.
Hjälpa till med uppsättning av integration mellan stadens affärssystem Unit 4 ERP och open source lösningen “Open E-plattform”

PROJEKTORGANISATION:
Konsulten kommer att jobba mot två kontaktpersoner, kontakt för IT enheten är projektledare för hela projektet “Mina sidor”. Löpande avstämningar kommer också att ske med stadens portföljansvarig för digitalisering. Förhoppningarna är att konsulten ska kunna bidra med god kunskap kring projektet och de olika behoven. 

OMFATTNING PÅ UPPDRAGET: 
Beräknas till 150 timmar, med ytterligare option på 100 timmar.  
Hur upplägget ser ut kommer konsult och Lidingö stad överens om. 

Uppdraget kan bedrivas till största del på distans, men uppstart och viktiga avstämningar kan komma att vara på plats. 

Läs Mer