Skip to main content
Tag

IT Projektledare

Projektledare till Region Sörmland IT

Vi söker nu en Projektledare till Region Sörmland.

Övergripande uppdragsbeskrivning
Region Sörmland IT söker en it-projektledare som kan förstärka vår projektledargruppering. Som projektledare inom Region Sörmland IT har du möjlighet att driva projekt i flera olika former, allt ifrån att leda implementationer av nyanskaffade lösningar till etablering av nya funktioner/grupperingar inom vår verksamhet. Projekten innebär ofta ett tätt samarbete med hälso- och sjukvårdsverksamheten där du som it-projektledare ansvarar för de it-nära resurserna och aktiviteterna. 

Ett exempel på uppdrag du skulle få driva är att etablera en funktion/it-kompetenscenter inom Region Sörmland IT som tar ett helhetsansvar för regionens leverans kring Identidet och åtkomst (IAM). Uppdragets mål är:

 • Ett IT-kompetenscenter är etablerat, som har ett helhetsansvar för regionens IAM-funktioner under hela livscykeln och tillhandahåller resurser, miljöer och personal
 • IT-kompetenscentret för IAM är etablerat för att kunna ta ett helhetsansvar för och koordinering av:
  • Principer
  • Tekniska lösningar
  • Dokumenterade och implementerade processer och rutiner för IAM
Avtalets omfattning kan variera mellan 50-100% efter dialog mellan båda parter.
Uppdraget kan till stor del genomföras på distans men det måste finnas möjlighet att arbeta från något av våra kontor i Sörmland när uppdraget kräver.
Läs Mer

Sussa samverkan – Uppdragsledare Koordinera regionernas produktionsstarter till Region Sörmland

Vi söker nu en Sussa samverkan – Uppdragsledare Koordinera regionernas produktionsstarter till Region Sörmland.

Sussa samverkansorganisation är en kundgrupp bestående av regionerna Västerbotten, Västernorrland, Sörmland, Örebro, Blekinge, Norrbotten, Gävleborg, Dalarna och Halland.
Dessa nio regioner har gemensamt upphandlat ett nytt vårdinformationsstöd, en helhetslösning som kommer att ersätta många av de digitala lösningar som regionerna har idag. Cambio Healthcare AB är leverantör av det upphandlade vårdinformationstödet.

En förutsättning för att lyckas med det gemensamma arbetet är att alla enskilda regioner ”krokar arm” i sitt arbete och att de Sussa-gemensamma förberedelserna och de regionala programmen för implementationen av Cosmic samordnas, styrgruppen för Sussa samverkan har valt att driva det gemensamma arbetet i programform. Målet med programmet är att skapar förutsättningar för regionerna att införa Cosmic och nå sina regionala effektmål och programmet koordinerar de projekt och uppdrag som krävs för att nå programmålet.

Inom det gemensamma programmet är ett uppdrag under uppstart med syftet att skapa en enkel och tydlig arbetsstruktur för att möjliggöra uppföljning av framdrift i regionernas produktionssättningsaktiviteter. Det är fortsatt regionerna som själva är ansvariga för att planera och utföra aktiviteterna. Uppdraget är under uppstart och planeras pågå fram till sista regionens produktionsstart i november 2024.
En viktig del av uppdraget är samverkan, kommunikation och framdrift i en stor och komplex organisation med många involverade parter inom Sussa samverkan, från regionerna liksom från leverantör och andra gränsytor. Sussa samverkan söker nu en uppdragsledare som ska driva det beskrivna uppdraget ovan.

Arbete utförs i Leverantörens lokaler. Uppdraget innebär fysiska träffar då det tillåts, fysiska möten förläggs inom Stockholmstrakten. Resekostnader ersätts, efter överenskommelse, enligt slutkundens bestämmelser.

Läs Mer

SE_IS Project Management-B till Hitachi Energy Sweden AB (5765) – Candidates needed

We are now looking for a SE_IS Project Management-B to Hitachi Energy Sweden AB in Figeholm.

Description:

Accountable for planning, coordinating, and managing all aspects of IS program/IS project portfolio to agreed targets, in time, in budget and at quality of functionality, in coordination with internal PG or 3rd party project execution resources. Responsible for interaction with functional/business unit leadership to develop the PMO related project portfolio that aligns with the overall PG program/project portfolio and business objectives and priorities. Is also responsible for supporting and implementing a robust and flexible IS program/ IS project execution methodology for use throughout the organization. Leads the PMO team and monitors the IS program/IS project portfolio delivery according to agreed targets, identifies potential risks and proposes mitigation actions. Escalation point for issues needing resolution.

Additional Hiring Information for Supplier:
Local project leader Figeholm (Local Factory Lead) for implementation of SAP S4/HANA as a part of the Hitachi Energy global Reiwa program. The program will replace our previous legacy systems, improving and simplifying ways of work for over 30,000 employees across 60+ countries. Figeholm is a local factory in Hitachi Energy with 100 employees. We are today running a Baan system called ERPLN. The plan for go live in SAP S4/HANA is set to Jan 2024.

Your responsibilities:

 • Organize Local Business resources (Subject Matter Experts, SME´s, testers, trainers).
 • RAID Management and escalation point on a Factory level.
 • Stakeholder Management at local factory level.
 • Driving the topics that are in the grey area between process teams to closure. In close alignment with global SMEs, defend the Global Template.
 • Mobilize resources for Integration Test Cycle, Training and data migration activities based on the project timelines – business resources are mobilized by business.
 • Mobilize resources for User Acceptance Test, Training, and support Cutover simulation and Cutover activities based on the project timelines – business resources are mobilized by business.
 • Drive Change Management at local factory level for respective business.
 • Drive fast decision making within the local factory.
 • Escalation point for Local process SME’s/Key Users within the local factory.
 • Advocate for template adoption principle to business. Try to minimize number of gaps.
 • Change Champion in the local organization, member of the Change Champion Network.
 • Drive the planning and setup of local run organization fitting to overall Global/HUB Run organization. Securing long term Business Value Realization effects, continuous improvements, super user/key user identification and implementation.
Your background:
 • Experienced project manager within IT and change management.
 • Experience from changing business system.
 • Experience working with ERP and connected systems and processes. Preferably SAP S4/HANA
 • Process knowledge, desirable from Paper Industry.
 • Fluency in Swedish and English, both written and spoken.
Work on site 100% in Figeholm.
PLEASE NOTE: This is a price pressured assignment.
 
Läs Mer

Projektledare drift till IVO IT – Offert skickad till kund

Vi söker nu en Projektledare drift till IVO IT (Inspektionen för vård och omsorg). 

Uppdragsbeskrivning: 
Vill du vara med och bidra till att Sverige har en god och säker hälso- och sjukvård samt omsorg? IVO:s IT-enhet söker nu någon som följer upp vår driftsleverans.

IVO har en blandning av outsourcade och interna IT baserade tjänster, IT-enheten ansvarar för att se till att leveranserna från våra outsourcade leverantörer är ändamålsenliga samt stötta de agila utvecklingsteamen.

Uppdraget i korthet:

Du kommer ha tät kontakt med våra leverantörer och vara ansvarig för att IVO:s IT-driftleverantör levererar sina tjänster enligt avtal. Tillsammans med en kollega är ni leveransansvarig för IVO:s SIAM organisation, där samordning av tjänster och ITIL processer sker för flera av IVO:s IT-leverantörer. Du samordnar arbetet på taktisk nivå och ansvarar för uppföljning av KPI:er. Ansvarar för Need och Demand Management. I det dagliga arbetet ingår även att dela på uppdraget som verksamhetens kontaktperson för major IT-incidenter och problemärenden gentemot våra IT leverantörer (dagtid).
 • säkerställa att tjänster levereras enligt avtal
 • styrning och samordning av aktiviteter inom operativ samverkan med leverantörer 
 • uppföljning SLA
 • bidra med sakkunskap vid utveckling av tjänster samt vid införande av nya tjänster och upphandlingar
 • driva förbättringar av tjänster baserat på feedback från verksamheten, i form av projekt/uppdrag
I uppdraget rapporterar du till IT-chef. 

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i detta uppdrag. Det är meriterande att ha kännedom om IVO och/eller arbetat i liknande uppdrag vid myndighet. 

Läs Mer

SE_IS Project Management-D (Business Implementation Lead) till Hitachi Energy Sweden AB (5689) – Candidates needed

We are now looking for a SE_IS Project Management-D (Business Implementation Lead) to Hitachi Energy Sweden AB in Ludvika.

Description:

Accountable for planning, coordinating, and managing all aspects of IS program/IS project portfolio to agreed targets, in time, in budget and at quality of functionality, in coordination with internal PG or 3rd party project execution resources. Responsible for interaction with functional/business unit leadership to develop the PMO related project portfolio that aligns with the overall PG program/project portfolio and business objectives and priorities. Is also responsible for supporting and implementing a robust and flexible IS program/ IS project execution methodology for use throughout the organization. Leads the PMO team and monitors the IS program/IS project portfolio delivery according to agreed targets, identifies potential risks and proposes mitigation actions. Escalation point for issues needing resolution.
Additional Hiring Information for Supplier:
Business Implementation lead to manage and coordinate the change management and business side of PLM project implementations throughout the company.
Experience from business transformation projects with IT systems change and the relevant change management as a key component.
E.g. ERP or PLM implementations with large business process changes.

Please read the attachted job description document: “Role Description – Business Implementation Lead.docx”

Business Implementation Lead

Responsibilities:

 •  Lead the business implementation team and coordinate implementation efforts
 •  Own the top-level implementation plan
 •  Lead business change management to create a common message across departments within the projects and across projects
 •  Drive business change communication on management level as well as within the projects
 •  Communicating with stakeholders to identify and resolve issues throughout implementation process
 •  Coordinate implementation efforts in the projects with PLM program management
 •  Plan, lead, organize and control multiple project initiatives in accordance with approved scope and schedule
 •  Coordinate training activities with Training team
 •  Process to people implementation
 •  Business process harmonization, documentation in proper management systems
 •  Ensure smooth transition to operations post go-live and ramp-up.
 •  Monitoring and analyzing performance metrics to ensure that goals are being met throughout the implementation process
Experience:
 • Executive and top management communication for the change above
 • End User communication for the change above 
 • Ability to engage with the business and gain an understanding of business drivers and goals
 • Efficient working both f2f and using MS Teams
 •  Business change management
 •  Project management
 •  Working with technical teams in development efforts
 •  Understanding of business systems, infrastructure and other IT related dependencies
 •  Communication across all levels of business 
 •  Consolidation of companies’ experience
 •  Working in large international engineering/industry companies
 •  Experience from executive mangement
 •  Large business transformation projects
 •  Business process analysis, documentation and implementation
 •  End-to-end business process perspective
 •  Fluent written and spoken English is a must
Remote is ok, however applicants for both roles must be able to travel to Västerås/Ludvika to a varying degree depending on where in the projects we are.
So here I would say we need someone located in Sweden.

PLEASE NOTE: This is a price pressured assignment.
 

Läs Mer

SE_IS Project Management-A till Hitachi Energy Sweden AB (5672) – Candidates needed

We are now looking for a SE_IS Project Management-A to Hitachi Energy Sweden AB in Västerås.

Description:

Accountable for planning, coordinating, and managing all aspects of IS program/IS project portfolio to agreed targets, in time, in budget and at quality of functionality, in coordination with internal PG or 3rd party project execution resources. Responsible for interaction with functional/business unit leadership to develop the PMO related project portfolio that aligns with the overall PG program/project portfolio and business objectives and priorities. Is also responsible for supporting and implementing a robust and flexible IS program/ IS project execution methodology for use throughout the organization. Leads the PMO team and monitors the IS program/IS project portfolio delivery according to agreed targets, identifies potential risks and proposes mitigation actions. Escalation point for issues needing resolution.

Additional Hiring Information for Supplier:  
Role description for additional Cluster IT PM

All phases: 

 • Support with Stakeholder Management of IT resources at the country (All BUs)
 • Support with nomination of resources within Technology and Data stream
 • Manage timely availability of IT resources within area of responsibility
 • Manage adherence to time schedules and contributes to the project milestones
 • Issue management and escalations
 • Support planning and implementing the IT work-packages, as defining in the Deployment Plan
Design/build: 
 • Maintain definition of local system architecture and interfaces (As-is) based on feedback from business
 • Drive analysis, development, and testing of local interfaces together with the core team (To-Be)
 • Ensure resources (incl. third party vendors) are available to build integration with local applications
 • Plan and follow-up on interface build with local application together with Technology core team responsible
 • Supports System Deployment, along with contingency plans (local requirements)
Test: 
 • Supporting analysis and testing of global interfaces
 • Ensures resources and system availability needed for integration of local applications/interfaces
UAT and deploy: 
 • Support with thrust and push on data migration
 • Ensures the preparation of the Cut Over / Dress Rehearsal Plan with all Country specific ramp-down / ramp-up activities to ensure a smooth business transition into Reiwa
Deploy: 
 • Prepares and communicate cutover with focus on system availability and interface deployment
 • Mobilizes IT resources for UAT, Training, Dress Rehearsal and Cutover activities based on the project timelines provided by the core team
 • Prepares IT organization for technical and business cutover
 • Manages the execution of the dress rehearsal plan (for activities assigned to country resources)
Cutover
 • Supports the preparation of Go- / No-Go Criteria
 • Monitors and Coordinates actual cutover execution from a country perspective in alignment with the country PM
Project Management: 
 • RAID Management and escalation on a Cluster level in alignment with Cluster IT PM
 • Implement & drive local project governance together with Cluster IT PM
 • Stakeholder Management at project cluster incl. to establish and maintain relationships with third parties/vendors
 • Interacts regularly with the cluster test coordinator to plan and staff testing activities according to plan
 • Reports to the Cluster Deployment Manager and Cluster IT PM on progress, risks and issues for local interface testing and cutover activities
 • Key contact person during the execution of Dress Rehearsal and Cutover activities within the country/cluster
Hypercare: 
 • Mobilizes resources for Hypercare support based on the project timelines provided by the core team

PLEASE NOTE: This is a price pressured assignment.
 

Läs Mer