Skip to main content
Tag

IT-säkerhet

IT-säkerhetsspecialist till IVO IT

Vi söker nu en IT-säkerhetsspecialist till IVO IT (Inspektionen för vård och omsorg). 

Uppdraget i korthet
Vill du vara med och bidra till att Sverige har en god och säker hälso- och sjukvård samt omsorg? IVO söker nu en IT-säkerhetsspecialist till IT-enheten. 

IVO:s IT leverans är delvis outsourcad till leverantörer och delvis bedriver vi egen systemutveckling i Microsoft-miljö genom agila utvecklingsteam.

Som IT-säkerhetsspecialist hos IVO blir du en viktig resurs och kommer arbeta jobbar med hela organisationens IT-säkerhet. I rollen ingår bland annat att;
• arbetar operativt tillsammans med övrig IT-personal för att utveckla och stärka vår IT-säkerhet
• du har dialog med myndighetens agila team för att förankra och utveckla IT-säkerhetsarbetet
• utreda it-säkerhetsincidenter
• driva och utvärdera säkerhetsgranskningar t ex intrång och säkerhetshändelser
• delta i olika projekt som har behov av it-säkerhetskompetens
• stödja upphandlingar med exempelvis anpassade it-säkerhetskrav

Vi söker dig som är strukturerad, har integritet och hög säkerhetsmedvetenhet och som kan bidra med att se risker och undvika fallgropar. Det krävs att du är flexibel och kan hantera varierande arbetsuppgifter, tar ansvar för egna uppdrag samt driver utvecklingen framåt. Du har en god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska och kan skapa förståelse för it-säkerhet och it-säkerhetsskydd på olika nivåer.

Du kommer att ha ett nära samarbete med IT-leveransen, våra agila team samt myndighetens informationssäkerhetssamordnare om regelverk, informations- och IT-säkerhetsarbete på en myndighetsövergripande nivå. Du kommer tillsammans med våra leverantörer arbeta med att förebygga phising angrepp, ransomware- och DDoS attacker I uppdraget rapporterar du till IT-chef. 

Läs Mer

IT Säkerhetsspecialist till Tillväxtverket

Vi söker nu en IT Säkerhetsspecialist till Tillväxtverket med placering i Stockholm.

Övergripande uppdragsbeskrivning

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att hantera EU stödet som vänder sig till företag. Detta och också andra former av stödinsatser hanteras i systemet Nyps som Tillväxtverket utvecklar och förvaltar. Systemet består bland annat av e-tjänster för företag, klienter för handläggning och tillämpningar för statistik, uppföljning och rapportering. IT Enheten, där du blir placerad, har också andra ansvarsområden inom systemförvaltning, infrastruktur och utveckling. För att stödja våra uppdrag framåt söker vi nu förstärkning i vårt infra-strukturteam, bland annat i form av IT-säkerhetsspecialist. 
 
Uppdraget som IT-säkerhets specialist består av att stödja verksamheten i att öka förståelsen för IT-säkerhet, bidra till att Tillväxtverket har en tillgänglig och säker IT-miljö som skapar en tillit hos våra uppdragsgivare och användare. 
I uppdraget kan tex ingå att analysera on-prem och molntjänster ur ett säkerhetsperspektiv och utifrån analyser föreslå riktlinjer, principer, ramverk, processer och förbättringar som hanterar hot, sårbarheter och händelser. Vi arbetar med agila och användardrivna metoder där du främst ska stödja verksamheten till att system och infrastruktur är utformade, utvecklade, implementerade och övervakade enligt lämpliga säkerhetsstandarder och rutiner. Här handlar det exempel-vis om allt ifrån legacysystem i backend till kundgränssnitt. Vidare innefattar uppdraget även att driva utbildning, stödja Iver införande av SOC tjänst samt att driva nödvändiga granskningar i Tillväxtverket IT-miljö.
Även andra arbetsuppgifter kan innefattas.
Läs Mer