Tag

IT-säkerhet-arkiv - KeyMan

Säkerhetsspecialist säkerhetstestning till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund

Vi söker nu Säkerhetsspecialist säkerhetstestning till Pensionsmyndigheten (enskild konsult eller team).

Uppdraget omfattar:
Interaktiva Applikationssäkerhetstestning (IAST) vilket innefattar Statisk och Dynamiska Applikationssäkerhetstestning (SAST, DAST och Penetrationstestning).
Penetrationstestning av IT-miljö (IT-infrastruktur, klienter mm).

Uppdraget kan levereras som en enskild konsult eller som ett konsultteam.

Konsulter som skall redovisas med CV:
• Ur den samlade leveransförmågan skall minst tre [3] konsulter redovisas med CV, som tillsammans har dokumenterade erfarenheter av att kunna leverera lösningar i samtliga redovisade ska-krav under punkterna nedan.
• Om den samlade leveransförmågan kan uppvisa dokumenterade erfarenheter av att kunna leverera lösningar i samtliga redovisade bör-krav under punkterna ovan så är det till fördel.
• Av konsulterna skall minst en [1] vara på nivå fem [5], minst två [2] vara på nivå fyra [4].
• I konsultteamet skall finnas minst en [1] certifierade konsult med certifieringen OSCP (Offensive Security Certified Professional) eller motsvarande.

Presentation om Leverantören / företaget:
• Leverantören ska presentera företaget och deras verksamhet
• Leverantören bör ha en hög leveranskapacitet, redogör för antalet penetrationstestkonsulter

Omfattning: Deltid, 1000 timmar fördelade över avtalstiden i överenskommelse med uppdragsgivaren, timmar kan komma att tillkomma under avtalstiden enligt överenskommelse.
Penetrationstester ska även kunna erbjudas som fastpris för uppdraget.

Läs Mer