Skip to main content
Tag

Organisationskonsult

Konsulter för verksamhetsutveckling digital samhällsbyggnadsprocess, process- och organisationsutveckling inom drift/samhällsbyggnad till Sollentuna kommun

Vi söker nu konsulter för verksamhetsutveckling digital samhällsbyggnadsprocess, process- och organisationsutveckling inom drift/samhällsbyggnad till Sollentuna kommun.

Delområde 1: Förändringsledning mot en digital samhällsbyggnadsprocess utifrån interna och externa behov inklusive upphandling av projektverktyg: 
Projektleda utvecklingsprojekt inom digital samhällsbyggnad 
Kartläggning av informationshantering

Projektleda upphandling (från start till signerat avtal med leverantör) av ärendehanteringssystem till bygglovsenheten

Projektleda upphandling stadsbyggnadsbenchen
Projektleda (eventuell) upphandling av geodatamoduler 
 
  Effektmål som samhällsbyggnadsavdelningen önskar att uppnå: 
 – En ännu effektivare förvaltning 
 – Ännu bättre tillvaratagande på engagemanget hos kompetenta medarbetare 
 – En gemensam syn på projekt inklusive olika typer av projekt 
 – Tydligt definierade roller och ansvarsområden i projekt 
 – Tydliga beställningar inom kommunen 
 – Bättre styrning och slutresultat, inkl ekonomi, i projekt 
 – Arbete med digitalisering av verksamheten 
 – Utredningsstöd åt förvaltningen 
 – Öka kundfokus och förbättra NKI

Delområde 2: Processutveckling för enheten för drift

•Inneha roll som tillförordnad chef för avdelningens driftgrupp

• Vara administrativt stöd inom det tekniska området inom samhällsbyggnadsavdelningen bland annat gata/park 
 • Administrativt stöd och utforma/ forma och bygga rutiner och struktur inom avdelningen. 
 • Stöd inom upphandlingar inom främst driftverksamheten, men även fler teknikområden kan rymmas inom rollen. 
 • Kunna vara ett stöd inom driftverksamheten, både gata och park 

 Kunskap och erfarenhet: 
 • Flerårig erfarenhet och kunskap av att arbeta inom drift: både gatu-och parkdrift
 • Fleråriga vana av att arbeta i politiskt styrd organisation
 • Flerårig vana av chef/ledarskap i en politiskt styrd organisation
 • Erfarenhet ock kunskap inom LOU och upphandlingar inom främst drift

Förväntat resultat:
1. Projektleda utvecklingsprojekt inom digital samhällsbyggnad 
 a. utifrån handlingsplan säkerställa att de organisatoriska och tekniska förutsättningarna finns på plats samt leda arbetsgrupper till att genomföra de fastslagna utvecklingsprojekten och vid behov vara behjälplig vid implementeringen. 
 2. Förändringsledning mot en digital samhällsbyggnadsprocess 
 a. genom god förståelse för de olika processer som styr samhällsbyggnad samt omvärldsbevakning av teknisk utveckling och förändrade lagkrav skapa förutsättningarna för en helt digital samhällsbyggnadsprocess. 
Läs Mer