Tag

Övrig-arkiv - KeyMan

Controller till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Controller till Pensionsmyndigheten.

Du kommer arbeta som controller på utvecklingsavdelningen, i vår enhet för portföljstyrning. Controllern arbetar med planering, styrning, analys, prognos och uppföljning av portföljens ekonomi. Du kommer att arbeta tillsammans med de två controllers som finns på enheten.
Vi befinner oss i en förflyttning kring arbetssätt. Arbetet innebär att vi inför ett modernare arbetssätt utifrån agila principer, vilket påverkar arbetet kring budget, prognos och uppföljning.

Arbetsuppgifterna består bland annat av:
• Delaktig i arbetet med att utveckla och förbättra agila ekonomiprocesser
• Stödja och kvalitetssäkra programmens och projektens arbete med budget, prognos och uppföljning
• Löpande ta fram för månadsuppföljning och –rapportering för portföljen
• Löpande ta fram prognoser vad gäller både innevarande år och det totala programmet gentemot utvecklingsramen
• Ta fram relevanta rapporter och presentationer inför tex styrgrupps- och ledningsgruppsmöten
• Finansieringsbedömningar för nya initiativ
• Löpande uppföljning av utnyttjande av låneram
• Bistå i framtagandet av ramar för portföljen till budget- och prognosarbete
• Ta fram nyckeltal för progress inom portföljen
• Bistå i kapacitetsplanering för utvecklingsvärdeströmmar
• Delta i myndighetens controllerarbete

Läs Mer

Agil coach – ledning och styrning till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Agil coach – ledning och styrning till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
På Pensionsmyndigheten pågår en agil transformation inspirerad av SAFe. Myndighetens första agila releasetåg startades i januari och fler kommer att startas under hösten. För att öka bandbredden och stärka kompetensen kring området agil skalning behöver myndigheten under en period konsultstöd. Vi ser gärna att konsulten har praktisk erfarenhet av stora agila transformationer. Tanken är att konsulten ska samarbeta med myndighetens agila coacher och övriga medarbetare som är involverade i förändringsarbetet och agera mentor för dem.

Läs Mer

Data Governance SME

We are now looking for a Data Governance SME to our Business Partner, for assignment at end customer Telia.

Description:
The Data Governance (DG) SME is a critical role within the BI & Analytics domain to ensure Data within the domain is trustworthy, compliant and secure.

The position will focus on establishing Data Governance Framewok and ensuring adherence to the framework for data policies, standards and practices, both at the department and Business and Functional areas level, to achieve the required level of consistency, quality and protection to meet overall business needs.
The DG SME is a senior profile who has worked in multiple DG engagements in complex enterprises.

The DG SME will need to work with:
Data trustees – Stewards, Information and Business Architects, Power BAsSource Systems SMEs
1. Legal & Security SPOCs
2. Enterprise Information Mgmt team
3. Define an organization structure needed to support Data Governance
4. Define data policies for different data types (Eg. GDPR restrcitions)
5. Put requirements on how data is stored, processed, maintained and accessed.
6. Ensure fitment for purpose (of a Use Case)
7. Ensure ownership of all data within the domain
8. Ensure mechanisms for secure access to sensitive data and information assets.

Läs Mer

Linuxadministratör med inriktning mot HCP till Karolinska Institutet

Vi söker nu en Linuxadministratör med inriktning mot HCP till Karolinska Institutet

Karolinska institutet (KI) behöver en Linuxadministratör en dag i veckan för att administrera och stödja användare i ett HPC- system. Systemet är en DGX1 från Nvidia som används av forskare vid KI för beräkningar av data.

Arbetet kommer att ske tillsammans med administratör från KI och verksamhetens huvudansvarig för systemet men också innefatta att ha direktkontakt med forskare som stöd med konfiguration mm.
Placeringen är (i normalfall) i Solna vid IT-avdelningen där arbetet sker och leds inom grupperingen för drift.

Arbetsuppgifter:
• Uppläggning av nya användare
• Kommunicera och beställa förändringar och konfiguration i tillkopplade system som administreras av övriga IT-avdelningen
• Installera och administrera Docker
• Administrera och tillse att data är tillgängligt för forskare
• Patchning och uppdatering av såväl OS som applikationer
• Installation av nya applikationer
• Tillse att licenser finns och är uppdaterade
• Installera och administrera den Job scheduler som kommer att användas (i skrivande stund ännu ej beslutat)
• Eventuellt agera kontaktperson mot Nvidia och andra leverantörer kopplade till systemet

Läs Mer

IT-lösningsarkitekt med kompetens av robotutvecklingen (RPA) till Tillväxtverket. Akut! Offert skickad till kund

Vi söker nu en IT-lösningsarkitekt

Med anledning av covid-19 har Tillväxtverket fått regeringsuppdraget kring stöd för korttidpermittering och öppnade upp ansökningstjänsten för detta i tisdags. Det har gjort att Tillväxtverket nu har ett stort behov av förstärkning av personal och behöver hjälp med nedanstående.

IT-lösningsarkitekt för helhetsperspektiv mellan olika systemlösningar. Det handlar om att utifrån ett verksamhetsbehov förstå samband mellan kundens olika teknikområden för Nyps 2020, Min Ansökan och robotutvecklingen(RPA) m.m.

Läs Mer