Tag

Övrig-arkiv - KeyMan

Uppdragsledare för införande av modell för ekonomimodell och styrning till Utvecklingsavdelningen på Tillväxtverket

Vi söker nu en Uppdragsledare för införande av modell för ekonomimodell och styrning till Utvecklingsavdelningen på Tillväxtverket.

Utvecklingsavdelningen är nybildad sedan maj 2021. Avdelningen ansvarar för utveckling och förvaltning av enhetliga arbetssätt och processer, myndighetens strategiska digitala utveckling samt utveckling och förvaltning av IT-system, tjänster och verktyg. Vi ansvarar även för utvecklingsprocessen och arbetssätt i utveckling, såsom utvecklingsportfölj, projektmodell och andra metoder.

Avdelningen finansieras genom flera olika anslag, genom lån och användaravgifter. Behovet av utveckling, drift och förvaltning av IT-system och tjänster är stort och ökande. Avdelningen arbetar med en hög andel konsulter. Det finns en hög grad av komplexitet i hur avdelningen i dag budgeterar för och finansierar sin verksamhet. Modellen är svår att förstå, kostnader blir otydliga och detta skapar utmaningar i att styra, leda och prognostisera verksamheten. De olika finansieringskällorna samt tillhörande finansiella villkor skapar begränsningar och oönskade inlåsningseffekter.

Om uppdraget
Det har tagits fram ett förslag för att inför budgetering för kommande år se över om ändringar behöver göras i det sätt på vilket avdelningen budgeterar och finansierar verksamheten. Det nu aktuella  uppdraget innefattar genomförande av ovan framtagna förslag.

Vi söker en konsult på heltid eller ett team av upp till fyra konsulter som delar på uppdraget. Konsult/er kommer att ansvara för att genomföra införandet av de tidigare framtagna förslagen.
Uppdraget kan variera i tid mellan 25-100% och bestäms i samråd mellan kund och konsult. 
Arbetet bedrivs tills vidare i huvudsak på distans.
Läs Mer

Licensansvarig med erfarenhet av verktyget Snow till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Licensansvarig med erfarenhet av Snow till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten är i behov av en konsult på 100% för att hantera licensadministration, samt stödja myndigheten i licensfrågor. 

Uppdraget omfattar IT’s licensadministration, i nära samarbete med teamet och den strategiska inköpsrollen inom IT.  Arbetsuppgifterna omfattar allt från licensoptimering, behovsinsamling och dialog med våra tåg till kontakt med leverantörer och orderläggning. Vi arbetar idag i verktyget Snow, som vi antingen vill utveckla till att bättre möta våra behov, eller möjligen byta ut till ett annat verktyg. I uppdraget ingår också visst administrativt stöd till teamet.

Långsiktigt är Pensionsmyndighetens plan att rekrytera en licensspecialist. 

Läs Mer

Teknisk skribent till Tillväxtverket 

Vi söker nu en teknisk skribent till Tillväxtverket med placering i Stockholm.

Tillväxtverket har tecknat ett nytt IT-driftsavtal som omfattar följande tjänster:  

 • Ett helhetsåtagande av drift och förvaltning av infrastruktur och applikationer som tjänst på ett säkert, effektivt och kvalitativt sätt.  
 • Driftleverantören kommer t ex att tillhandahålla:  
 • Serverplattform för standardapplikationer 
 • Containerplattform med Kubernetes teknologi för egenutvecklade system  
 • Nätverk/Kommunikation – Central brandvägg, LAN  
 
Tillväxtverkets system är både köpta och egenutvecklade. De egenutvecklade är relaterade till Tillväxtverkets uppdrag och omfattar t ex:  
 • Verksamt.se, myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster.  
 • NYPS – Projekt- och stödärendehantering  
 • RAPS – Regionalt analys- och prognossystem  
 • PIPOS – Geografiska analyser 
 
Tillväxtverkets systemflora är komplex med åtskilliga beroenden, kända såväl som okända. Myndigheten upplever enorm växtvärk sen korttidsstödet infördes vilket skakade om hela verksamheten. Ansvariga team/individer saknas eller är inte fastställda, vilket bland annat har lett till eftersatt dokumentation. Det finns en stor teknisk skuld samt en stor dokumentationsskuld som nu behöver åtgärdas av en erfaren och driven konsult.  
 
För ett framgångsrikt övertagande av IT-drift så behöver den nya leverantören ha tillgång till dokumentation om de olika systemen, framförallt kring de egenutvecklade systemen. Innehållet i dokumentationen omfattar t ex:  
 • Syfte med systemet  
 • Användning (antal användare, interna/externa användare, när används systemet, etc.)  
 • Teknisk information om systemen (vilka driftmiljöer finns, vilka systemkomponenter finns, vilka servrar ingår, diverse konfiguration, etc.)  
 
Dokumentationen ska skrivas på svenska och med hjälp av verktyget Microsoft Word. På sikt kan informationen delvis att komma lagras i ett så kallat CMDB.  

I uppdraget ingår följande arbetsuppgifter 

 1. Klargör målgruppens behov (primärt ny driftleverantör, sekundärt IT på Tillväxtverket)  
 2. Skapa en mall för dokumentationen  
 3. Intervjua kontaktpersoner  
 4. Skriv dokumentation för de olika systemen 
 5. Ordna granskning av dokumentation av informationslämnare 
 
Det finns underlag som även omfattar kontaktpersoner för de olika systemen. Det kommer även att finnas en turordning i vilka de olika systemen ska dokumenteras. 
Efter lyckat uppdrag finns aktuell dokumentation på rätt plats i lämpligt format, samt fungerande processer och mallar för att löpa hålla dokumentation i gott skick.  
Läs Mer

SE_Technical IT: Software Engineering – Qualification Level 4 (SWE) (Sr – Azure Synapse) till Hitachi Energy Sweden AB (5397)

We are now looking for a SE_Technical IT: Software Engineering – Qualification Level 4 (SWE)  to Hitachi Energy Sweden AB in Ludvika..

Description:
Software Engineering consists of the development, introduction and application of software to respond to customer requirements and to cost-effectively provide a means of analyzing, producing, distributing and storing information.Independently perform various engineering duties requiring the exercise of judgment and application of standard engineering principles and practices, towards set goals. Plan, conduct or coordinate a range of complex engineering activities encompassing one or more engineering disciplines. Conduct or coordinate complex analyses, advanced technical studies and develop recommendations based on sound engineering practices and business considerations as well as potentially legal and other agency requirements.

Minimum requirements of education and experience: 
· More than 6 years of work experience within the relevant field and a Bachelor or Master degree or 
· Another technical degree with approx. 15 years of work experience within relevant field. 
· Working command of the English language

Additional information:
Work description:
• Develop pipelines on Azure Synapse, ingestion + transformation and suitable storage structures
• Testing to verify that data ingestion and transformation work
• Work together with the current team and transfer knowledge at the same time.
• Develop enterprise grade pipelines (must be able to log and alert on error occurrences) – resilient and robust.
• Create a good mix of dedicated and parametrized pipelines and data structures – we expect more than 1000 different file formats that shall be ingested.
• Advice on good metadata descriptions and how to work with metadata
• Able to stay on scope and take responsibility for meeting milestones and deadlines
• Able to analyze, design, and implement components by applying best practices and coding standards
• Proactive with suggestions for improvements; thinks laterally; receptive to new ideas
• Write well designed, testable, efficient code

Required expertise:
• English language proficiency
• Strong written and verbal communication skills
• Worked with developing pipelines on Azure Synapse (Azure Data Factory will do, but Synapse is preferred ).
• Worked on enterprise scale development (to help us set up appropriate ways-of-working, code repository strategy etc)

Wanted expertise:
• Worked with CI/CD pipelines for Synapse or Data Factory
• Worked with decisions on how to propagate code artifacts Dev-,Test-,Prod with Synapse or Data Factory
• Experience on working with Azure Purview

Manager is looking for a senior consultant that can train a junior. Remote work is possible
Remote work is possible

PLEASE NOTE: This is a price pressured assignment.

Läs Mer

SE_Technical IT: Software Engineering – Qualification Level 3 (SWE) (Jr – Azure Synapse) till Hitachi Energy Sweden AB (5396)- Offert skickad till kund

We are now looking for a SE_Technical IT: Software Engineering – Qualification Level 3 (SWE)  to Hitachi Energy Sweden AB in Ludvika..

Description:
Software Engineering consists of the development, introduction and application of software to respond to customer requirements and to cost-effectively provide a means of analyzing, producing, distributing and storing information.Independently perform various engineering duties requiring the exercise of judgment and application of standard engineering principles and practices, towards set goals. Plan, conduct or coordinate a range of complex engineering activities encompassing one or more engineering disciplines. Conduct or coordinate complex analyses, advanced technical studies and develop recommendations based on sound engineering practices and business considerations as well as potentially legal and other agency requirements.

Minimum requirements of education and experience: 
· More than 6 years of work experience within the relevant field and a Bachelor or Master degree or 
· Another technical degree with approx. 15 years of work experience within relevant field. 
· Working command of the English language

Additional information:
Work description:
• Develop pipelines on Azure Synapse, ingestion + transformation and suitable storage structures
• Testing to verify that data ingestion and transformation work
• Work together with the current team and transfer knowledge at the same time.
• Develop enterprise grade pipelines (must be able to log and alert on error occurrences) – resilient and robust.
• Create a good mix of dedicated and parametrized pipelines and data structures – we expect more than 1000 different file formats that shall be ingested.
• Advice on good metadata descriptions and how to work with metadata
• Able to stay on scope and take responsibility for meeting milestones and deadlines
• Able to analyze, design, and implement components by applying best practices and coding standards
• Proactive with suggestions for improvements; thinks laterally; receptive to new ideas
• Write well designed, testable, efficient code

Required expertise:
• English language proficiency
• Strong written and verbal communication skills
• Worked with developing pipelines on Azure Synapse (Azure Data Factory will do, but Synapse is preferred ).
• Worked on enterprise scale development (to help us set up appropriate ways-of-working, code repository strategy etc)

Wanted expertise:
• Worked with CI/CD pipelines for Synapse or Data Factory
• Worked with decisions on how to propagate code artifacts Dev-,Test-,Prod with Synapse or Data Factory
• Experience on working with Azure Purview

This role will be combined with a senior consultant that will be mentor if needed. 
Remote work is possible

PLEASE NOTE: This is a price pressured assignment.

Läs Mer

SE_Operations Planner-D till Hitachi Energy Sweden AB (5395) – Offert skickad till kund

We are now looking for a SE_Operations Planner-D to Hitachi Energy Sweden AB in Ludvika.

Description:

Produktionsplanerare på Components.

Hitachi Energy är en banbrytande teknikledare som hjälper till att öka tillgången till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla. Vi hjälper till att hålla lamporna tända, fabrikerna i drift, våra sjukhus och skolor öppna. Kom som du är och förbered dig på att bli bättre genom att lära av andra. Ta med din passion, ta med din energi och anslut till ett team som uppskattar en enkel sanning: Mångfald + Samarbete = Innovation

Vi söker en produktionsplanerare hos Components i Ludvika – en enhet inom Power Transformers. Som planerare är du en central kontaktyta mellan flera funktioner som du jobbar nära, så som orderavdelning, kvalitet, inköp & produktion. Du gillar att skapa struktur och vara en drivande part i organisationen.

Dina ansvarsområden:
• Skapa och underhålla produktionsplaner för flera produktionsavsnitt
• Säkerställa ett effektivt nyttjande av våra produktionsresurser
• Följa produktionen av genomföringar och vara delaktig i att lösa problem som uppstår
• Driva förbättringsaktiviteter relaterade till planering & inköp
• Positionen erbjuder intressanta möjligheter till personlig utveckling och ger en mycket god inblick i hur vår verksamhet styrs.

Din bakgrund:
• För att lyckas i denna roll så är du bekväm och trivs med att hålla koll på flera projekt & intressenter parallellt
• Du har en akademisk bakgrund relaterad till produktion eller logistik, eller så har du tidigare erfarenhet från dessa områden
• Du har erfarenhet av att arbeta i Excel
• Flytande i engelska och svenska, skriftligt och muntligt
• Arbetet sker mestadels från kontoret.

Var god läs bif dokument: Produktionsplanerare Components.docx

PLEASE NOTE: This is a price pressured assignment.

Läs Mer

Incident/Problem Manager till Tillväxtverket

Vi söker nu en Incident/Problem Manager till Tillväxtverket med placering i Stockholm.

I rollen som operativ Incident/Problem Manager kommer du att ansvara för att vår Incident/Problem Management-processer löpande anpassas, utvecklas och följs upp samt att du utbildar organisationen i processerna. Du kommer att ingå i vår supportorganisation och arbeta nära vårt interna IT-supportteam, infrastrukturteamet, infosäkerhetsfunktionen, vår externa leverantör samt systemförvaltare och övriga organisation. Dina kontaktpunkter är många både internt och externt.
 
Arbetet kommer att vara tvärfunktionellt över hela vår organisation och du kommer att vara stöttande till övriga team som hanterar våra Incidenter. I rollen agerar du som sammanhållande vid incidenter och har gott omdöme när det gäller vilka incidenter som ska eskaleras och när. Du har ansvar för att minimera den påverkan som incidenter har på användarupplevelsen, och du kan analysera grundorsaken till återkommande incidenter eller där man inte hittar en tillfredsställande lösning. Du har erfarenhet av att driva och koordinera högprioriterade incidenter relaterat till ex. it-drift, it-säkerhet och personuppgifter. Du hanterar all kommunikation runt incidenter och problem, och ser till att alla får korrekt och anpassad information. Du håller löpande koll på att SLA-nivåer uppnås.
Du ansvarar för dokumentation av incidenter och problem, samt periodisk rapportering av bland annat mätetal till ledning är också delar i rollen.

Läs Mer

Sökspecialistteam till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Sökspecialistteam till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten söker en leverantör för analys, kravställning, informationsarkitektur och specifikation av konfigurering, samt genomförande, i form av en PoC (Proof of Concept) för lösning av Pensionsmyndighetens sök- och hittbarhet på i första hand myndighetens intranät Orangeriet. 

Pensionsmyndigheten har idag ett flertal olika källsystem baserade på olika tekniker. För användarna är det ibland svårt att veta i vilket system man ska söka efter vilken information. Det är också tidsödande att behöva samla information från flera olika källor för att kunna lösa en uppgift. Det finns ett behov av att kunna ge användaranpassade kombinationer av data från olika källor. 
 Avsaknad av en gemensam informationsmodell och begreppsmodell försvårar förståelsen för vad viss information betyder och hur information förhåller sig till annan information i organisationen. Informationskonsumenter måste skapa en integration mot varje källsystem vilket innebär att varje källsystem kan behöva multipla integrationer och att konsumentsystemen kan behöva hantera en uppsjö olika integrationsmönster.

För att Pensionsmyndigheten ska nå riktig effekt av förbättrad hittbarhet med hjälp av en informationsplattform på Enterprise sök-teknik krävs ett helhetsgrepp ur flera dimensioner. Med den föreslagna metodiken så skapas möjligheter att börja i en begränsad omfattning med en PoC.

Mycket av analysarbetet som genomförs inom ramen för PoC kan återanvändas i fortsatt vidareutveckling. Den del som återanvänds efter en PoC brukar kallas MVP. Införandetiden för en PoC/MVP är från 4-6 månader för ett projekt baserat på informationskällor och användarbehovet kring Orangeriet. En plattform ska byggas för att kunna skala med fler källor och användarfall över tid.
 
 Till detta arbete behöver vi ett sökexpertteam med varierande resurser och kompetenser, främst på nivå 3, 4 och 5. De olika kompetenserna kan vara fördelade på olika resurser och förändras över tid utifrån behov.
Exempel på uppgifter:
 • Projektleda införandet tillsammans med Pensionsmyndigheten
 • Tillsammans med Pensionsmyndighetens intranätansvarig och projektdeltagare samla in och kartlägga behov. I form av:
  • Analysera sökbeteenden
  • Hålla workshops och intervjuer
  • Skapa informationsmodell och beskriva önskad arkitektur
  • Ta fram förslag på lösningar och skisser på slutgiltigt förslag
  •  Implementera beslutade lösningar
  • Förbereda och lämna över lösningen till förvaltningsorganisation för förvaltning och vidareutveckling.
Exempel på roller som kan behövas i teamet:
·         Roll 1 – Projektledare (Teamledare)
·         Roll 2 – Informationsarkitekt Sökspecialist
·         Roll 3 – Sökexpert (Findability), strategi och innehållsfrågor
·         Roll 4 – Backend-utvecklare informationsplattform
·         Roll 5 – Tekniskt ansvarig utvecklare backend (Techlead)
·         Roll 6 – Vid behov UX och frontend-utvecklare för att kravställa användbarhet och gränssnitt tillsammans med Pensionsmyndighetens befintliga resurser.

Pensionsmyndigheten jobbar ständigt med att förbättra sitt intranät, och hittbarheten och sökupplevelsen är en central funktion som påverkar hela intranätupplevelsen.

Projektet avser att löpa i cirka 6 månader. Omfattningen av respektive delsteg i leveransen beskrivs nedan.

Fas | Externt (tim)
Uppstart och Planering | 80
Analys och Arkitektur | 200
Implementation | 620
Test och Produktionssättning | 120
Överlämning och Avslut | 40
Projektledning  | 140
Summering | 1240
Läs Mer