Tag

Projektkoordinator-arkiv - KeyMan

Programkoordinator Sussa samverkan till Region Sörmland

Vi söker nu en Programkoordinator Sussa samverkan till Region Sörmland.

Sussa samverkansorganisation är en kundgrupp bestående av regionerna Västerbotten, Västernorrland, Sörmland, Örebro, Blekinge, Norrbotten, Gävleborg, Dalarna och Halland. Samverkansorganisationen har en Vision ”Tillsammans mot framtidens Hälsa- och sjukvård” och ambitionen är att hitta samverkansvinster genom att driva gemensamma program, projekt eller uppdrag som svarar mot de strategiska målen. De nio regionerna har gemensamt upphandlat ett nytt vårdinformationsstöd, en helhetslösning som kommer att ersätta många av de digitala lösningar som regionerna har idag. Cambio Healthcare AB är leverantör av det upphandlade vårdinformationstödet. Arbetet drivs i programform med ett antal projekt med syftet att skapa förutsättningar för regionerna att införa det upphandlad Vårdinformationsstödet och nå sina regionala effektmål. Programmet koordinerar de projekt och uppdrag som krävs för att nå programmålen. Arbetet sker till största delen digitalt, då det är en stor geografisk spridning för de ingående nio regionerna.

Rollen Programkoordinator
Du är anställd inom Sussa samverkanskontor vilken är en administrativ enhet som är indelad i olika funktionsområden med målet att ge adekvat administrativt stöd, i det dagliga arbetet, till Sussas samverkansorganisation, systemförvaltning samt ingående program och projekt. Som programkoordinator arbetar du på uppdrag av samverkanskontoret och ska stödja FVIS-programmet inom Sussa samverkan i de områden som beskrivs nedan.

I rollen ingår bland annat
• Utifrån beslutade program- och projektplaner dokumentera och följa upp projektens leveranser, relevanta milstolpar och beslutspunkter i projektverktyget Antura
• Uppföljning av projektens beroenden
• Uppföljning av programmets
– milstolpeplan
– beroendeplan
– riskhantering
– ändringshantering
• Operativt stöd i programmets och projektens resurstillsättning
– Leda och samordna resursdialogforum
– Stöd till projekt och uppdragsledare vid resursplanering
– I samband med resursplanering säkra effektiv resurstillsättning och samnyttjande av resurser inom programmet
– Koordinering och uppföljning av allokerade resurser
• Rapportera status, resultat och avvikelser till programledningen

Arbete sker till stor del på distans och utförs i Leverantörens lokaler. Uppdraget innebär fysiska träffar då det tillåts, fysiska möten förläggs inom Stockholmstrakten. Resekostnader ersätts, efter överenskommelse, enligt slutkundens bestämmelser.

Läs Mer

SE_Technical Training Coordinator-E till Hitachi Energy Sweden AB (5262)

We are now looking for a SE_Technical Training Coordinator-E to Hitachi Energy Sweden AB in Västerås.

Description:

Develpmont e learnings and organize technical training programs for internal and external customers related to products, systems, and/or technologies in accordance with contract(s) and budget. Manages training delivery using the correct products and materials.

Additional Hiring Information for Supplier:
6 months assignment, with possibility for extension.
e-learning content developer with LMS experience
Location: Västerås Office

e-learning content developer with LMS experience
Collect and work with content owners. Have a pedagogical mindset when creating content.
The content can range from basic content to very complex technical topics.
A skillful writer (English) that can easily adapt to Hitachi Energy branding.
Leverage the material with animations, videos and learning paths.
Help content owners create engaging technical e-learnings.

The role will also include some administrative work.

Desired software skills:
Articulate Storyline 360
Adobe Captivate
Adobe Photoshop
Adobe Premiere Pro
MS Office
MS Teams
MSQL Basic programing
Learning Management System (LMS) experience

Personal skills:
Language (English, Swedish)
Understanding of Brand and company values, design layout
Team player
Skillful e-learning project leader

LMS experience is not crucial.

PLEASE NOTE: This is a price pressured assignment.

Läs Mer